Sommarkursen 2008

Vi fick lyssna till visdomsord av Pelle Palm och Carl-Johan Kleberg. Vad är humanism, vilken idétradition vilar den på, hur kommer den till uttryck i vardagen osv? Halva antalet deltagare var medlemmar i Humanisterna och hälften inte. Debatterna blev stundtals hetsiga och religionskritiken ligger aldrig långt borta.

Urban Jansson stod för ett alldeles utmärkt kursvärdskap; allt var välorganiserat, skolan ställde upp, tider och nycklar fungerade, av-hjälpmedlen fungerade också i den mån de användes etc. Utflykterna till Fjärås bräcka och Äskhults by var givande; mycket duktiga guider, förutom att det regnade men det kunde inte ens Urban rå på.

Pelle Palm och Carl-Johan Kleberg öste ymnigt ur sina kunskapshorn. De har båda en oerhört gedigen erfarenhet både inom och utom Humanisterna som de generöst lät oss andra ta del av.

Kjell Ericson var inbjuden att göra ett inhopp under en timme på onsdag förmiddag. Med ”kanonbilder” bländade han publiken; svindlande perspektiv både på universum och människan. Kjell kom till kursen som kursdeltagare och åkte därifrån som en av kursledarna nästa sommar.

Vi var nöjda med mat och dryck; framför allt var förtäringen riklig!

Mer intressant information presenteras snart!

Kursledningen samarbetade på ett föredömligt sätt.

Carl-Johan öser ur sitt vetande.

Pelle; en spjuver med gitarr.

Humanism är inte skrattretande.

Grupparbete ställer krav på samarbete.

Hundarna var fantastiskt snälla.

Annonser