Om hemsidan/bloggen

Den kombinerade hemsidan/bloggen vänder sig i första hand till medlemmarna i Humanisterna Väst. Syftet är

att inspirera till debatt och locka till utåtriktad verksamhet; sprida humanismens idéer i närmiljön
att inspirera till informationsutbyte medlemmarna emellan; alla bjuds in att dela med sig av tips och synpunkter
att sprida information från vår lokala styrelse, från förbundsstyrelsen och kansliet
att informera om både nationella och internationella händelser som berör den humanistiska idén

 

Reservation

Personliga uppfattningar som kommer till uttryckHumanisterna Västs hemsida/blogg behöver inte stämma överens med förbundets officiella uppfattning.

Upphovsrätten till allt material som här publiceras tillhör respektive författare om inget annat anges. Text får gärna citeras med källhänvisning, medan bilder kräver skriftligt tillstånd för att få användas i andra sammanhang.

Moderator och ansvarig utgivare är Kjell Ericson
kjell_face

Annonser