Mässa för en humanist

Livsåskådningsmässan i Götene den 28 februari ägde i år rum för andra gången. Eldsjälen heter Staffan Berlin  är därmed på god väg att skapa en tradition. Han inspirerar andra lärare och framför allt elever. Förra året deltog Sune och jag och i år var det Urban och jag.

Eleverna har i fritt valt arbete trängt djupare in i de olika livsåskådningarna inklusive Humanisterna. Ungdomarnas ansträngningar resulterar i en imponerande skärmutställning på entréplanet. En trappa upp, i kommunens sessionssal, erbjuds några av företrädarna för de olika livsåskådningarna att hålla föredrag under en halvtimma för elever, lärare, föräldrar och de andra representanterna.

utstallning1 utstallning2 utstallning3-hum utstallning9 utstallning4-hum utstallning5 utstallning6 utstallning7 utstallning8 utstallning10 utstallning11 
Foto: Kjell Ericson. Klicka på bilderna!

I år var Peter Wahlbeck inbjuden, som dragplåster, att prata om reinkarnation. Det kan knappast vara farligt med lite humor under en i övrigt seriös dag. Men risken är att mässans prägel kantrar av lokaltidningarnas intresse för hans rappakalja.

panelen 
Foto: Kjell Ericson med Urbans kamera. Klicka för större bild!

Två gånger under dagen samlades representanterna till paneldebatt för att svara på auditoriets och elevernas frågor. Urban satt i panelen. Där satt också representanter för Kväkarna, Radical Gospel, Islam, Svenska kyrkan, Pingströrelsen, Adventkyrkan, Bahá’í-rörelsen, Hinduismen och Buddhismen. Urban framförde vårt budskap och en lågmäld kritik med den äran. Sakupplysningen att i en population andelen troende blir färre med högre IQ tog skruv och prästen från Svenska kyrkan uppfattade det som ett påhopp: – Här påstås det från våra vänner Humanisterna lite överlägset att vi troende skulle vara dumma! 

ke-pa-scenen 
Foto: Urban Jansson. Klicka för större bild!

Till ”ljusbilder” pratade jag den där halvtimman under rubriken ”Verkligheten! Om Humanismen som livsåskådning”. 

Från scenen i Götene hölls massor av påståenden för sanna utan några som helst hänvisningar till fakta eller förnuft eller på annat sätt underbyggda med bevis som går att granska:

• Människan är skapad och väntad!
Så vad kommer efter människan i evolutionsperspektivet? Backa 100 miljoner år och försök förutse vad som skulle komma att hända med det genetiska materialet som fanns då.

• Är detta en rättegång?
Alla religiösa försanthållanden inbjuder naturligtvis till kritisk granskning. Mer ingående ju längre ifrån det intellektuellt hederliga de ligger. Inget påstående skyddas längre av någon hädelseparagraf. Den är sedan länge struken.

• Homosexualitet är onaturligt.
Det föds människor med oidentifierbart kön, med dubbla kön, med fel kön i fel kropp och andra avvikelser från den norm som den absoluta majoriteten föds med. Djurvärlden vimlar av ”homosexualitet”. Vad är naturligt och onaturligt. De s k avvikelserna är ju inte artificiella.

• Islam betyder lydnad, underkastelse. Den är ett logiskt tankesystem.
För det första är bara betydelsen ett hån mot svenska skolors läroplan, grundlagen, barnkonventionen, MR; hela andan att ungdomar i Sverige skall få chansen att utvecklas till fria, självständiga, kritiskt tänkande och demokratiskt sinnade individer. För det andra faller logiken redan på första försanthållandet: Koranen är guds ord.

• Ateism är också en tro!
För det första säger det en hel del om vilken uppfattning du har om företeelsen ”tro”. Det är ju nästan glädjande för en ateist när du säger att tro på ingenting är detsamma som att tro på gud! För det andra är ateism ingen ideologi, den är ett filosofiskt ställningstagande. Ordet betyder ”avsaknaden av tro på gudomar” dvs ”jag tror inte att gud finns”. Det kan inte bli en tro i bemärkelsen tillbedja eller underkasta sig. Det är bara ett konstaterande. Att påstå motsatsen är detsamma som att hävda att den som inte spelar fotboll är idrottsintresserad. Att tro på ingenting kan alltså inte vara grunden för en livsåskådning. Det kan däremot tron på människan, mänskliga rättigheter, demokrati och livets storhet före döden.

• Hitler, Stalin och Mao var ändå ateister!
De hade också mustasch och de var män. Ovidkommande anmärkningar som tyder på att du anser att världen skulle vara en bättre plats om alla trodde på gud. Exemplen förskräcker! Det motsatta däremot är ett faktum. Alla sammanställningar av tio-i-topplistor över länder med högst livskvalitet brukar gå från Schweiz och norrut mot Skandinavien plus Australien. Regioner i världen där Jesus har stark konkurrens. Herrarna ovan drevs inte av ateism; de motiverades av hopplösa ideologier och abnorma maktambitioner. På åtskilliga ställen i Mein Kampf använde sig Adolf Hitler saker av formuleringar som “Jag anser att mina handlingar överensstämmer med den allsmäktige Skaparens vilja”.

Inte ens Bertrand Russell och Jean-Paul Sartre; två av världens mest namnkunniga ateister, hänvisade till sin ateism när det startade fredsrörelser och krigstribunaler.

• Ja, men deras rörelser präglades av ateism!
De präglades även av frånvaron av många andra saker. Det mesta som vi håller högt. Närvaron av gudstro är som bekant ingen som helst garanti för kritiskt tänkande, individuell frihet, ansvarstagande, respekt för allas lika värde, en mänsklig moral, radikala åtgärder mot fattigdom och hunger, en jämnare fördelning av samhällets resurser, vetenskapens självständighet, samhällsutveckling och en objektiv kunskapsförmedling. Tröst och lindring är allt vad kyrkan kan erbjuda!

Självklart skulle världen vara bättre utan religion bl a för att vi skulle slippa ta hänsyn till en massa ovidkommande vidskepelse och övernaturliga fenomen.

• Miljarder människor, en majoritet i världen är troende.
Ett påstående ungefär lika sant som att beskriva Zimbabwe som fritt och demokratiskt. Fria och oberoende undersökningar kommer alltid fram till att det är en minoritet som är troende lite olika beroende på hur man definierar tro. Det är bara en troende som kan påstå något så häpnadsväckande som att det skulle vara frivilligt att ”tro” i länder som Pakistan, Afghanistan, Iran, Irak och Saudiarabien. Man kan inte ens bli politiker i USA utan läpparnas bekännelse trots att åtskillnaden mellan kyrka och stat är inskriven i konstitutionen från början. Även i Sverige var tro ett påbud ända fram till 1951.

Kjell Ericson

Annonser