DN.se OPINION: Skulle moder Teresa …

”Skulle moder Teresa vara en bakåtsträvare?”

Publicerat 2009-06-27 14:36

Tio kristna svarar på Humanisternas manifest: Kristna värderingar bakom rättssamhället och demokratin.

Religiös tro kan missbrukas, därför vill också vi i viss mening ha en sekulär stat. Men vi vill betona kristendomens historiska roll för utveckling, vetenskap, kultur och mänsklig gemenskap. Martin Luther King och Moder Teresa var inga bakåtsträvare, skriver tio intellektuella, verksamma i olika kyrkor och samfund.

Det pågår en ”humanistisk” offensiv med spets mot i stort sett allt vad religion heter. På midsommaraftonen publicerade tolv kända svenska intellektuella ett manifest i Dagens Nyheter där de vände sig mot allt förtryck av mänskliga rättigheter som sker i religionernas namn. Själva tar de ställning för ”humanismens mål att återupprätta människan som myndig varelse med förmåga att ta ansvar för sitt eget liv”.

Vi som skriver den här artikeln har det gemensamt att vi bekänner en personlig tro och är verksamma i olika kyrkor och samfund. Vi är alla vana vid kritiskt tänkande och har inte upplevt att tron tvingats på oss. Vi är heller inte anhängare av religiöst tvång. Religiös tro kan missbrukas.

Detta gäller också kristendomen. I förbund med den politiska makten har majoritetskyrkor alltför ofta gjort sig skyldiga till svåra övergrepp inte bara emot icke troende utan också emot religiösa minoriteter, såväl kristna som icke kristna. Det gäller katoliker, ortodoxa, lutheraner och puritaner.

Erfarenheten är att kristendomen oerhört lätt korrumperas när den går i armkrok med statsmakten. Därför vill också vi ha en i viss mening sekulär stat.

I DN-artikeln klumpas alla religioner ihop och alla beskrivs som maktens redskap. Bilden av religionen får dock inte förenklas. Också i majoritetskyrkorna lever den kristna kärleken och omsorgen, och deras insats för att bygga sjukhus, sprida läskunnighet och bygga bildningsanstalter är historiskt sett epokbildande.

Många av dagens aktiva svenska kristna har sina rötter i inomkyrkliga eller frikyrkliga väckelserörelser vilkas pionjärer ofta fått kämpa hårt för att få frihet att dyrka Gud i enlighet med sitt samvete och sin bibeltolkning. Det är allmänt erkänt att dessa rörelser har betytt oerhört mycket för framväxten av demokratiskt tänkande och demokratiska institutioner i Sverige.

Vi instämmer gärna i tanken att ”lagarna skall formuleras av demokratiska institutioner och normer styras av kritiskt tänkande och fri argumentation i öppna samtal”. Men vi vill samtidigt betona att det västerländska rättssamhället och demokratiska system har en tydlig grund och ett historiskt ursprung i kristen människosyn och dess betoning av allas lika värde.

Humanistiska förbundet vill skapa bilden av en strid mellan tro och förnuft, mellan vidskepelse och upplysning. Vi vill betona kristendomens historiska roll för utveckling, vetenskap, kultur och mänsklig gemenskap.

Vi menar att det är ovedersägligt att kristendomen har utgjort en grund för den utveckling som skett i västvärlden och övriga världen, och vi menar att en tillbakagång från kristna värderingar leder till en andlig, rättslig och kulturell nedgång som i sin förlängning får även ekonomiska och sociala konsekvenser.

I likhet med manifestets författare är det även för oss av fundamental ideologisk betydelse att religionsfriheten inte missbrukas till förfång för andras rättigheter. Vi tror också att det är riktigt att barnen genom det obligatoriska programmet i av staten stödda friskolor ges en med alla gemensam kunskapsbas. Å andra sidan hör det till föräldrarnas lagfästa rätt att fostra sina barn enligt sin tro och sina värderingar.

Att kristna, muslimer, judar och buddister gör detta är inte märkvärdigare än att ateister, agnostiker och humanister gör det eller att socialdemokrater, kommunister, liberaler, moderater för sina värderingar vidare till sina barn. Till mognandet in i vuxenvärlden hör det sedan att det inlärda prövas, förkastas, bekräftas eller fördjupas.

I manifestet får religionen också skulden för att 70 000 kvinnor världen över årligen dör i följderna av illegala aborter, att homosexuella förföljs, att stamcellsforskning bromsas och att ”rätten till en värdig död” begränsas.

Det kan bara konstateras att den slagordsmässiga tonen i det här manifestet, och i mycket av den offentliga debatten, förhindrar ett avspänt meningsutbyte. Annars skulle det vara rimligt att diskutera om det verkligen är förenligt med ett humant samhälle att miljoner ofödda varje år dödas av helt legala aborter och att befruktade foster blir mänskliga försöksdjur.

Det skulle också kunna föras en debatt om det enkönade äktenskapets berättigande utan att alla motståndare beskylldes för att vara homofober och för att sympatisera med dem som tar till våld mot homosexuella.

För de tolv i manifestet är både katoliker och evangeliska kristna ”religiösa krafter som vill vrida tiden tillbaka”. I konsekvens med det skulle alltså Martin Luther King i sin kamp mot rasåtskillnaden, moder Teresa i sin solidaritet med Indiens allra fattigaste, och den FN-belönade kristne läkaren Dennis Mukwege i sitt engagemang för de våldförda kvinnorna i östra Kongo, vara bakåtsträvare.

Olof Djurfeldt (fil lic i socialantropologi, fd chefredaktör Dagen), Christina Doctare (läkare, samhällsdebattör), Annelie Enochson (arkitekt, riksdagsledamot), Bengt Malmgren (läkare), Maria Roginskaya (docent i matematik), Tuve Skånberg (teol dr, direktor för Claphaminstitutet), Stefan Swärd (fil dr, ordförande för Evangeliska Frikyrkan), Yvonne Maria Werner (professor i historia), Rolf Åbjörnsson (advokat) och Siewert Öholm (journalist, redaktör Världen i dag)

Länk till DN.se OPINION där kommentarer och blogginlägg publiceras.

Annonser

4 thoughts on “DN.se OPINION: Skulle moder Teresa …

 1. Artikeln innehåller de sedvanliga glidningarna och ovidkommande diffusa resonemangen. Man spelar oförstående som vanligt och låtsas inte om de skeptiska/ateistiska/humanistiska/logiska/förnuftsmässiga argumenten som man så väl känner till. Resonemanget i artikeln är som alltid avsett att ge sken av att det finns ett litet utrymme i samhällsdebatten för den kristna tron. Man försöker närmast desperat bryta,bända,tänja fram utrymmet. Stamcellsforskning blir plötsligt till ‘mänskliga försöksdjur’ och vips behövs kristendomen som en viktig motkraft till ett annars barbariskt samhälle. Intellektuell hederlighet, vad betyder det för de som undertecknat artikeln? Ingenting tycks det mig. Min förvåning blir större för varje dag. Hur stor förmåga har den mänskliga hjärnan egentligen att bortse från fakta och istället lura sig själv. En var matematiker ??!! Hur går ekvationen ihop, det undrar jag.

 2. Det vore intressant att få veta vad som menas med ”att vi vill i VISS mening ha en sekulär stat”. Jag är tillräckligt gammal, (född 1939) för att ha upplevt på vilket sätt kyrkan agerade i sin glans dagar. Auktoritär, maktfullkomlig, och fördömande. Så sent som 1967 erfor en kvinna som jag känner väl, vad det vill säga. Hon,ensamstående mamma blev av prästen tillsagd att gå hem och be om syndernas förlåtelse när hon ville döpa sitt barn som fötts utom äktenskapet. Nu tillhör ju både jag och ovanstående kvinna, arbetareklassen, vilket inte varken Christina Doctare, Siewert Öholm m.fl. gör, och har sannolikt inte blivit behandlade med samma översitteri av kyrkan. Kyrkans män har alltid varit väl medvetna om för vem man ska buga. Religionen har använts som dess främsta maktmedel, och det inte till något gott, vad jag har upplevt.

 3. Jag tycker ordvalet ”… fostra sina barn enligt sin tro …” säger väldigt mycket om den attityd man har. Barn uppfattas i allmänhet som en slags ägodel vilken man har rätt att pådyvla de egna ståndpunkterna.

  En förälder med gott uppsåt säger till sina barn att ”här är min uppfattning. Du skall inte ta den. Du skall lyssna på min uppfattning och på alla andras och sen bilda dig en egen”.

  Det är en milsvidd skillnad på detta och att ”… fostra sina barn enligt sin tro …”.

  En personlig kommentar: I egenskap av pappa till två barn är jag ogenerat nöjd med att ha fått höra, så många gånger: ”Ja, ja, sluta tjata om att jag skall bilda mig en egen uppfattning”.

  Kan man få bättre betyg?

  Gunnar Lundh
  Ordf. Humanisterna Väst

 4. ”… därför vill också vi i viss mening ha en sekulär stat.”

  Ett halvt erkännande under galgen.

  ”… allmänt erkänt att dessa [väckelse]rörelser har betytt oerhört mycket för framväxten av demokratiskt tänkande och demokratiska institutioner i Sverige.”

  Lite småleende måste vi konstatera att frikyrkorna slogs mot en religiös överhet; dåtidens statskyrka, som motarbetade alla demokratiyttringar.

  Artikelförfattarna vill också ta åt sig äran av att våra lagar och demokratiska värden har ett tydligt kristet ursprung. För det första, vilket ursprung skulle de annars ha eftersom det inte fanns någon annan TILLÅTEN mylla att växa ur. För det andra kan man med fog hävda att det var trots det kristna oket som vi efter kamp fick vår demokrati. Dessutom måste frågan ställas om inte hela demokratibygget hade kunnat bli fan så mycket stabilare utan det påtvingade 1000-åriga kristna riket?

  Kommentarerna till religiös fostran och friskolor är skrattretande naiva. Självklart kommer föräldrar så länge de tillbringar tid med sina barn att prägla deras tankevärld. Skillnaden är ju RELIGIÖS INDOKTRINERING som inte finns i form av friskolor för ateister, humanister, socialdemokrater, kommunister, liberaler eller moderater. Var är den intellektuella hederligheten?

  ”Vi är alla vana vid kritiskt tänkande och har inte upplevt att tron tvingats på oss. Vi är heller inte anhängare av religiöst tvång.”

  Se kommentaren ovan om friskolor. Och så barndop; en kränkning!

  ”… historiskt ursprung i kristen människosyn och dess betoning av allas lika värde.”

  Man tar sig för pannan och efterlyser än en gång den intellektuella hederligheten eller glömskan; kvinnor och homosexuella. Och BARN!

  Och så Teresa till sist: Hon är katolikernas bästa reklampelare för religionens totala oförmåga att trots alla sina rikedomar göra något åt grundproblemet, ett helgon som osjälviskt (?) satsade ett helt liv på att tafatt bara erbjuda tröst och lindring för att vidmakthålla fattigdomen i världen! Dessutom hävdade hon i sitt Nobeltal att världens största problem är aborterna! Och influgen till Irland för att kampanja mot en liberalisering av skillsmässolagarna önskade hon princessan Diana lycka till i sitt nya äktenskap!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s