Aktuellt

Höstens föredragsserie 2017

Välkommen till en ny serie föredrag från Humanisterna Väst och till fördjupande samtal om aktuella frågor i samtiden. Som vanligt första Torsdagen i varje månad klockan 18.30.
I vår långa serie uppskattade föredrag är vi nu inne på åttonde året med vårt 80:onde föredrag och vi kan  glädjande erbjuda följande utbud nedan.

Ni kommer att få en påminnelse om varje enskilt arrangemang ca 14 dagar innan samt det kommer aviseras som publikt evenemang på Facebook.
Som vanligt är vi i Viktoriahuset på Linnégatan 21, Göteborg (högra yttertrappan sett från Hagabion.)

Torsdag 7 september 2017
Vem granskar terapeuten?
Amanda Duregård

Din psykiska hälsa är inte skyddad från  förkunnare som saknar utbildning och vetenskap.
Amanda Duregård har i uppmärksammade reportage beskrivit riskerna med privat terapi  för psykiskt sjuka, där olegitimerade samtalsterapeuter inte tvekar att behandla till och med självmordsbenägna personer.
Regeringen har nu tillsatt en utredning som till en del behandlar behovet av att skydda psykiskt sjuka människor från kvacksalveri.
Amanda Duregård är en grävande reporter i Västsverige med ett flertal  reportage, bland annat i Ekot och Studio Ett.

Torsdag 5 oktober
Är Wikipedia sekulärt?
Sverker Johansson

Wikipedia har förändrat individens möjlighet att snabbt och effektivt delge, bevaka och ta del av fakta.
Men hur säkerställer vi att det är fakta som finns att läsa på Wikipedia?
Sverker Johansson har åstadkommit  flera miljoner automatskapade artiklar på Wikipedia och redovisar sin syn på varför humanister bör skriva Wikipedia.
Sverker Johansson är filosofie doktor i fysik och filosofie magister i lingvistik och är sedan 2016 rektorsråd vid Högskolan Dalarna

Torsdag 2 november
Den internationella humaniströrelsen
Magnus Timmerby

I Sverige är det lätt att vara ateist och humanist, men i stora delar av världen kan det innebära livsfara.
Visste du att svenska Humanisterna är medlem i EHF och IHEU, som har 130 medlemsorganisationer och är representerade i FN:s Råd för mänskliga rättigheter?
Att det finns humanistiska skolor i Uganda och Tyskland och ett humanistiskt universitet i Nederländerna?
Att flera länder har en lång tradition av humanistiska stödpersoner på sjukhus, i armén, i fängelser?
Att Indien har en lång historia av humanism?
Magnus Timmerby  är ordförande i Humanisterna Syd och har även suttit i förbundsstyrelsen där han bland annat var kontaktperson för internationella relationer.

Torsdag den 7 december 2017
Ämne: Meddelas senare
Tomas Müllern
Tomas Müllern är professor i företagsekonomi vid Jönköpings internationella handelshögskola (JIBS).
Han har publicerat ett antal böcker och artiklar inom ledarskap, kultur och strategisk förändring, bland annat titeln ”Ledarskap i den nya ekonomin”.

Information till samtliga arrangemang
Välkommen till ett fördjupande samtal om aktuella frågor i samtiden!
Ta gärna med vänner och bekanta!
Fika kostar 30 kr.
Du tar dig enkelt till möteslokalen via kollektivtrafiken. Hos http://www.vasttrafik.se/ hittar du den bästa anslutningen för dig.
Var: Samlingslokalen i Viktoriahuset på Linnégatan 21, Göteborg (Samma hus som Hagabion men ingång via den högra yttertrappan – det finns även ringklocka där!)

Månadsmöte med Humanisterna Väst

Torsdag 2017-03-23, drop-in mellan klockan 18.00 och 18.30, debatten börjar 18.30 (18-18.30 formulera frågor, 18.30-19.30 debatt, 19.30-20 fika och 20-20.30 avslutande frågor och svar)

 

Samlingslokalen i Viktoriahuset på Linnégatan 21, Göteborg (Samma hus som Hagabion men ingång via den HÖGRA yttertrappan – finns ringklocka där!)

Christer Sturmark i stan!

Du är välkommen till öppet forum med Humanisternas ordförande Christer Sturmark. Han presenterar den sekulära humanismen som livsåskådning och svarar på dina frågor (gärna förberedda på en lapp) om förbundet Humanisternas ståndpunkt i aktuella frågor och roll i samhället. Är till exempel vi i Sverige inte ”färdigsekulariserade”, är inte alternativa ceremonier bara att apa efter kristendomen, vad står sekulär humanism för och så vidare?

Välkommen till ett fördjupande samtal om aktuella frågor i samtiden!

Ta gärna med vänner och bekanta!

Fika kostar 30 kr.

Efter föredraget är du som vill välkommen att följa med till en pub för att umgås och diskutera.

Du tar dig enkelt till möteslokalen via kollektivtrafiken. Hos Västtrafik hittar du den bästa anslutningen för dig.Torsdag 2017-02-02  klockan 18.30-20.30

Månadsmöte med Humanisterna Väst

Samlingslokalen i Viktoriahuset på Linnégatan 21, Göteborg

INGÅNG via den HÖGRA yttertrappan – finns ringklocka där!

 

Vad är humanistisk konfirmation?
 

Vad innebär humanistisk konfirmation? Vad är det som konfirmeras (bekräftas)? Hur går den till? Vad lär sig konfirmanderna? Frågorna brukar bli många då man diskuterar konfirmation som sker utanför religiösa trosuppfattningar. Denna torsdag kan alla frågor ställas!

Kvällens föredragshållare är Jenny Pia Skagtun och Einar Borglund, kursledare och ceremoniansvariga i norska Human-Etisk Forbund. I Norge har konfirmationsformen funnits sedan 1951, och drygt 10 000 ungdomar konfirmeras årligen. Jenny Pia och Einar berättar om hur konfirmationskurserna planeras och genomförs, och hur ungdomarna upplever dem.

Föreläsningen är speciellt passande just nu. I mars startar nämligen Humanisterna Väst sin första konfirmationskurs. Den blir ett komplement till de sommarläger för konfirmation som förbundet arrangerat i många år. Västs konfirmationskurs presenteras också på kvällens möte. Det finns ännu några få platser kvar på konfirmationskursen! Läs gärna broschyren.

Ta gärna med vänner och bekanta!

Fika kostar 30 kr.

Efter föredraget är du som vill välkommen att följa med till en pub för att umgås och diskutera.

Du tar dig enkelt till möteslokalen via kollektivtrafiken. Hos Västtrafik hittar du den bästa anslutningen för dig.


Torsdag 2017-01-12  klockan 18.30-20.30

Månadsmöte med Humanisterna Väst

Samlingslokalen i Viktoriahuset på Linnégatan 21, Göteborg

INGÅNG via den HÖGRA yttertrappan – finns ringklocka där!

Fallasier inom retorik och politik

Saker och ting är inte alltid vad de ser ut att vara … Fallasier är något som används flitigt inom retorik och politik, speciellt i valkampanjer. Hur påverkar bruket av fallasier folkopinionen? Vad finns det för risker med fallasierna och vad går det eventuellt att vinna på att använda sig av dem?

Föredragshållare är Karin Noomi Karlsson, doktorand i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet med inriktning mot 1700-tal och tillfällesdikt. Hon kommer att gå igenom vad fallasier är och berätta om några av de vanligaste fallasierna. Hon kommer också med hjälp av exempel från valkampanjer peka ut hur fallasierna används och vad konsekvenserna av detta kan bli.

Karin jobbar även som teknisk skribent och översättare, och föreläser om retorik vid universitet och på företag. Hon är vice ordförande för Vetenskap och Folkbildning Göteborg, samt medlem i riksstyrelsen.

Ta gärna med vänner och bekanta!

Fika kostar 30 kr.

Efter föredraget är du som vill välkommen att följa med till en pub för att umgås och diskutera.

Du tar dig enkelt till möteslokalen via kollektivtrafiken. Hos Västtrafik hittar du den bästa anslutningen för dig.


Torsdag 2016-10-06  klockan 18.30-20.30

Månadsmöte med Humanisterna Väst

Samlingslokalen i Viktoriahuset på Linnégatan 21, Göteborg

INGÅNG via den HÖGRA yttertrappan – finns ringklocka där!

Ceremonier i livet

Föredragshållare är Susanne Jacobsson, som sedan mer än tio år tillbaka hjälpt familj och vänner med sekulära barnvälkomnanden och begravningar. 2013 gick hon Humanisternas utbildning för officianter och finns sedan dess på Humanisternas webbplats för den som söker hjälp med icke-religiösa ceremonier.

Susanne kommer att prata om sin övertygelse att vi behöver ceremonier vid livets stora vändpunkter. Hon kommer också att ge tips och goda råd om hur var och en av oss kan hjälpa våra vänner och familjer att planera en ceremoni. Vi lyssnar på musik som har inspirerat Susanne vid barnvälkomnanden och begravningar, och får ta del av hennes favoritdikter. Avslutningsvis har vi en diskussion om vad som återstår att göra för att slutföra sekulariseringen av våra stora högtider i livet. Vilka frågor ska vi humanister fokusera på att driva?

Du kommer givetvis också att få tillfälle att titta i och genom gåva till Humanisthjälpen ta med den nya boken Ceremonier i livet hem.

Ta gärna med vänner och bekanta!

Fika kostar 30 kr.

Efter föredraget är du som vill välkommen att följa med till en pub för att umgås och diskutera.

Du tar dig enkelt till möteslokalen via kollektivtrafiken. Hos Västtrafik hittar du den bästa anslutningen för dig.


Torsdag 2016-08-25  klockan 18.30-20.30

Månadsmöte med Humanisterna Väst

Samlingslokalen i Viktoriahuset på Linnégatan 21, Göteborg

INGÅNG via den HÖGRA yttertrappan – finns ringklocka där!

Världens bästa gudsbevis

Föredragshållare är Martin Lembke, katolik och doktor i religionsfilosofi. Han doktorerade 2012 på en avhandling om gudsbevis.

Nu bjuds han in av Vetenskap och Folkbildning (VoF) Göteborg och Humanisterna Väst för att berätta om gudsbevisets historia.

Det kommer naturligtvis att ges tillfälle för frågor och diskussion.

Ta gärna med vänner och bekanta!

Medtag 30 kronor till fikat.

Efter föredraget är du som vill välkommen att följa med till en pub för att umgås och diskutera.

Du tar dig enkelt till möteslokalen via kollektivtrafiken. Hos Västtrafik hittar du den bästa anslutningen för dig.


Torsdag 2016-05-12  klockan 18.30-20.30

Månadsmöte med Humanisterna Väst

Samlingslokalen i Viktoriahuset på Linnégatan 21, Göteborg

INGÅNG via den HÖGRA yttertrappan – finns ringklocka där!

Fryshuset arbetar mot hedersförtryck

Föredragshållare är Arbresha Rexhepi, samordnare för verksamheten Elektra på Fryshuset i Göteborg. Elektra arbetar mot våld och förtryck i hederns namn. Deras vision är att ingen ska leva under hedersrelaterat våld och förtryck.

Fryshuset är en stiftelse med ett brett utbud av verksamheter riktade till främst ungdomar. Man fokuserar särskilt på dem som lever i utanförskap. Organisationen är religiöst och politiskt obunden.

Arbresha kommer att berätta om Fryshuset och deras aktiviteter, med särskilt fokus på Elektra.

Det kommer naturligtvis att ges tillfälle för frågor och diskussion.

Ta gärna med vänner och bekanta!

Medtag 30 kronor till fikat.

Efter föredraget är du som vill välkommen att följa med till en pub för att umgås och diskutera.

Du tar dig enkelt till möteslokalen via kollektivtrafiken. Hos Västtrafik hittar du den bästa anslutningen för dig.


Torsdag 2016-04-07  klockan 18.30-20.30

Månadsmöte med Humanisterna Väst

Samlingslokalen i Viktoriahuset på Linnégatan 21, Göteborg

INGÅNG via den HÖGRA yttertrappan – finns ringklocka där!

Socialt arbete som räddar liv – Socionomer utan gränser

Föredragshållare är Maria Hallenius Henrysson, socionom, som är en av grundarna av Socionomer utan gränser. Medverkar gör även Tomas von Brömssen, som sedan 2016 är organisationens goodwill-ambassadör.

Socionomer utan gränser är en biståndsorganisation för internationellt socialt arbete. Organisationen arbetar för individer i krissituationer och med förebyggande arbete och återuppbyggnad av samhällets funktioner i länder som drabbats av kriser och katastrofer.

Organisationen grundades våren 2010 i Stockholm i samband med Haitikatastrofen. Deras huvudområde är att samla in medel för att rekrytera och sända ut socionomer till länder med akuta och långsiktiga behov av insatser. Maria kommer att berätta om organisationen och vad de arbetar med.

Det kommer naturligtvis att ges tillfälle för frågor och diskussion.

Ta gärna med vänner och bekanta!

Medtag 30 kronor till fikat.

Efter föredraget är du som vill välkommen att följa med till en pub för att umgås och diskutera.

Du tar dig enkelt till möteslokalen via kollektivtrafiken. Hos Västtrafik hittar du den bästa anslutningen för dig.


 

Tisdag (obs dagen!) 2016-03-08  klockan 18.30-20.30

Månadsmöte med Humanisterna Väst med anledning av

INTERNATIONELLA KVINNODAGEN!

Samlingslokalen i Viktoriahuset på Linnégatan 21, Göteborg

INGÅNG via den HÖGRA yttertrappan – finns ringklocka där!

Kvinnors situation från 70-talet till förortsfeminismen!

Vi firar INTERNATIONELLA KVINNODAGEN med en föreläsning av  Helene Bergman, journalist, författare och feministisk aktivist. Hon anser att den feministiska rörelsen sviker många kvinnor i vår tid.

I sin bok ”Med Svärtad Ögonskugga” (2013) beskriver hon hur feminismen kidnappats, blivit egocentrerad och populistisk. Hon anser att ”F! lockar vita, kränkta kvinnor som vill ha total makt”.

Istället vill Helene Bergman inkludera alla Sveriges kvinnor i den feministiska kampen. Även de glömda, de som förtrycks av hederskulturer och aldrig törs komma till tals. Hon anser att en ”… islamistisk könsapartheid breder ut sig över Sverige.” Samtidigt som de kvinnor som vill synliggöra den häcklas av etablerade feminister, både män och kvinnor.

Det kommer naturligtvis att ges tillfälle för frågor och diskussion.

Ta gärna med vänner och bekanta!

Medtag 30 kronor till fikat – utom för kvinnor som blir bjudna!

Efter föredraget är du som vill välkommen att följa med till en pub för att umgås och diskutera.

Du tar dig enkelt till möteslokalen via kollektivtrafiken. Hos Västtrafik hittar du den bästa anslutningen för dig. 

——————————————————————

Torsdag 2016-02-04   klockan 18.30-20.30

Månadsmöte med Humanisterna Väst

Samlingslokalen i Viktoriahuset på Linnégatan 21, Göteborg

Brottsofferjouren – Stöd som ger
kraften tillbaka

Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättigheter att få det stöd som behövs för att hitta vägen tillbaka. Organisationen består av lokala jourer runt om i landet, och deras ideella stödpersoner lyssnar och ger stöd och råd till brottsoffer, vittnen och anhöriga. Föredragshållare är Jenny Fernström, samordnare i Göteborgs Brottsofferjour sedan november 2015. Jouren är under uppbyggnad men hon har varit anställd inom Brottsofferjouren sedan 2011 och har god kännedom om verksamheten. Jenny kommer prata om organisationens verksamhet nationellt men även om deras lokala arbete och framtiden i Göteborg.

Det kommer naturligtvis att ges tillfälle för frågor och diskussion.

Ta gärna med vänner och bekanta!

Medtag 30 kronor till fikat!

Efter föredraget är du som vill välkommen att följa med till en pub för att umgås och diskutera.

Du tar dig enkelt till möteslokalen via kollektivtrafiken. Hos Västtrafik hittar du den bästa anslutningen för dig. 

——————————————————————

Torsdag 2015-12-03   klockan 18.30-20.30

Månadsmöte med Humanisterna Väst

Samlingslokalen i Viktoriahuset på Linnégatan 21, Göteborg

Hederskultur och hedersvåld

Föredragshållaren har sitt ursprung i Mellanöstern. Under uppväxten blev hon själv utsatt för hedersvåld. Hennes familj ville få henne bortgift, vilket hon motsatte sig. Hon lämnar sin familj, efter det att familjen misshandlat och dödshotat henne. Föredragshållarens rätta identitet är fram till denna dag skyddad.

Innehåll:

 • Definition av heder och hedersbrott.
 • Vardagsheder: Tonårsproblem och hedersrelaterat våld, uppfostran, begränsningar, hot och tvångsäktenskap.
 • Kulturrelativism och hedersbrott.

Det kommer naturligtvis att ges tillfälle för frågor och diskussion.

Ta gärna med vänner och bekanta!

Medtag 30 kronor till fikat!

Efter föredraget är du som vill välkommen att följa med till en pub för att umgås och diskutera.

——————————————————————

Torsdag 2015-11-12   klockan 18.15-20.30

Månadsmöte med Humanisterna Väst

Hagabion (salong 2) på Linnégatan 21

A better life – Att finna glädje och mening i en värld utan Gud

Okej, det finns ingen gud. Så vad gör vi? Om det här är det enda liv vi har – hur ska vi leva, hur behandlar vi varandra, hur förhåller vi oss till döden?

I denna fascinerande dokumentär får vi höra hur några av världens främsta tänkare ser på livet fyllt med omtanke, hoppfullhet och förundran inför världen.

Medverkar gör kända humanister som A.C. Grayling, Andrew Copson, Dan Barker, Daniel Dennett, Julia Sweeney, Matt Dillahunty, Nahla Mahmoud, Patricia S. Churchland, Sean Carroll med flera.

Särskild gäst:
Regissören Chris Johnson är på plats för samtal med publiken. Filmen tar 1,5 timmar.

Tidpunkt: Insläpp 18.15, visningen startar 18.30.

Troligen måste vi lämna lokalen 20.30. Intresserade kan följa med till någon närliggande pub (det finns många att välja på i detta område).

Filmen är på engelska med engelsk undertext.

Vägbeskrivning:
För att komma till Hagabion kan man åka kommunalt. Med spårvagn kan man åka till hållplats Prinsgatan. Man kan också ta sig till Linnéplatsen och promenera sista biten. För dem som åker bil finns parkering på gatorna runt omkring, men säkrast är nog vid Järntorget.

——————————————————————

Torsdag 2015-10-01   klockan 18.30-20.30

Månadsmöte med Humanisterna Väst

Vera Sandbergs Allé 8, rum Vasa C, på Chalmersområdet

Rätten till en värdig död

Föredragshållare är Gustaf von Heijne, lokalombud i västra Sverige för föreningen Rätten Till en Värdig Död (RTVD). Gustaf kommer att berätta om föreningens verksamhet, och om sina egna erfarenheter kring dödshjälp och vård i livets slutskede.

Det kommer naturligtvis att ges tillfälle för frågor och diskussion.

Ta gärna med vänner och bekanta!

Medtag 30 kronor till fikat!

Efter föredraget är du som vill välkommen att följa med till en pub för att umgås och diskutera.

Du tar dig enkelt till möteslokalen via kollektivtrafiken. Hos Västtrafik hittar du den bästa anslutningen för dig. 

——————————————————————

Humanistforum

Torsdag 2015-09-03   klockan 18.30-20.30

Månadsmöte med Humanisterna Väst

Vera Sandbergs Allé 8, rum Vasa C, på Chalmersområdet

Faktoider – Försanthållna osanningar, halvsanningar och missuppfattningar

Mycket av det vi läser, hör och tror oss veta är mer eller mindre fel. Många av felen är tillfälliga dagsländor, andra är gamla eller mycket gamla. Hur kommer det sig att missuppfattningar, halvsanningar och rena osanningar lever kvar år efter år? Föredragshållare är Peter Olausson, ordförande för Vetenskap och Folkbildning (VoF) i Göteborg. Han tar upp en rad exempel och berättar såväl hur det egentligen ligger till som hur felen uppstår, sprids och överlever alla rättningsförsök.

Peter Olausson studerar faktoider, klintbergare, myter och pseudovetenskap. Han har gett ut flera böcker om myter, historia och språk, bland annat Faktoider och Fler faktoider.

Det kommer naturligtvis att ges tillfälle för frågor och diskussion.

Ta gärna med vänner och bekanta!

Medtag 30 kronor till fikat!

Efter föredraget är du som vill välkommen att följa med till en pub för att umgås och diskutera.

Du tar dig enkelt till möteslokalen via kollektivtrafiken. Hos Västtrafik hittar du den bästa anslutningen för dig. 

——————————————————————

Torsdag 2015-06-04   klockan 18.30-20.30

Månadsmöte med Humanisterna Väst

Vera Sandbergs Allé 8, rum Vasa C, på Chalmersområdet

Hedendom för ateister – tankar kring hednisk livsåskådning

När den kristna religionen spreds över det som i dag är de nordiska länderna förpassades de gamla berättelserna och sederna ut i tillvarons marginaler, eller omformades för att passa en ny tids ideal. Men det var inte bara den gamla religiositeten som försvann, utan också värderingar och ett sätt att se på världen. Flera fokusskiften verkar ha ägt rum gällande vad som ansågs viktigt och värdefullt i tillvaron. Den värld som en gång fanns i Norden, före kristendomen, är svår att nå. Bara glimtvis kan vi ana den genom det ömtåliga källmaterial som finns kvar.

Föredragshållare är Andreas Creutz, som kallar sig själv sekulärhedning, gärna debatterar religion och är en hängiven litteraturälskare. Andreas har studerat religionsvetenskap och arbetar i dag som begravningsentreprenör. Han skriver också litteraturbloggen literature connoisseur.

Andreas säger så här om sitt föredrag:

Min förhoppning är att under en stund tillsammans med er få lov att uppehålla mig vid dessa glimtar och fragment av hednisk livsåskådning, hedniska värderingar och hedniska kärnbegrepp. Kanhända kan fornnordisk hedendom ha något att säga även en ateist och humanist av i dag?

Det kommer naturligtvis att ges tillfälle för frågor och diskussion.

Ta gärna med vänner och bekanta!

Medtag 30 kronor till fikat!

Efter föredraget är du som vill välkommen att följa med till en pub för att umgås och diskutera.

Du tar dig enkelt till möteslokalen via kollektivtrafiken. Hos Västtrafik hittar du den bästa anslutningen för dig. 

——————————————————————

Torsdag 2015-05-07   klockan 18.30-20.30

Månadsmöte med Humanisterna Väst

Vera Sandbergs Allé 8 på Chalmersområdet (vägbeskrivning nedan)

Humanistforum

OBS! Ändrad inriktning på medlemsmötet på torsdag 7 maj.
På grund av sjukdom kan inte föreläsaren Gustaf von Heijne tala om RTVD.

Föredraget ersätts av en presentation av Humanistforum, som hölls i Stockholm den 2 till 3 maj. Humanistforum är en konferens för diskussion om idé- och verksamhetsutveckling av Humanisterna. Efter presentationen hålls en workshop där du själv ges möjlighet att diskutera kring hur vi i Väst kan utveckla vår verksamhet på lokal nivå. Det kommer också att hållas en presentation om vad Humanisterna står för. Medlemmar och andra intresserade är varmt välkomna.

Föredragshållare är Gustaf von Heijne, lokalombud i västra Sverige för föreningen Rätten Till en Värdig Död (RTVD). Gustaf kommer att berätta om föreningens verksamhet, och om sina egna erfarenheter av dödshjälp och vård i livets slutskede.

Det kommer naturligtvis att ges tillfälle för frågor och diskussion.

Ta gärna med vänner och bekanta!

Medtag 30 kronor till fikat!

Efter föredraget är du som vill välkommen att följa med till en pub för att umgås och diskutera.

Vägbeskrivning för kollektivtrafik: Med linjerna 7 och 10 kommer man till Kapellplatsen, som är närmaste hållplats, och med linjerna 6, 8 och 13 till hållplatsen Chalmers, som är en liten bit bort. Man kan också åka stomlinje 16 från Eketrägatan, Lindholmen samt Nordstan och från andra änden av stan – Fyrktorget, Marklandsgatan.

——————————————————————

Torsdag 2015-04-09   klockan 18.30-20.30

Månadsmöte med Humanisterna Väst

Vera Sandbergs Allé 8 på Chalmersområdet (vägbeskrivning nedan)

Är Bibeln verkligen så tokig?

Jakob Ståhle, författare till satirboken Tokiga Bibelord, håller ett föredrag om resan från religiöst troende till sekulär humanist. Han växte upp i frikyrkan, och i samband med att ha granskat Bibeln tog det honom tio år att gå från vidskepligt troende till ateist.

Jakob kommer berätta om sin resa och vad det innebär att ifrågasätta dogmer som många av de närmaste bland vänner och släktingar vidhåller som värdefulla. Insikten om att kyrkan gett en kraftigt förskönad bild av Bibelns innehåll ledde så småningom till idén med satirboken Tokiga Bibelord, som han gjort tillsammans med illustratören Fredrik Andersson.

Boken, med 50 illustrerade ”tokiga” bibelord, innehåller dessutom en del historiska fakta och trivia om Bibeln som är okänd för många. Med hjälp av humor hoppas Jakob kunna bidra till att sprida kunskap om Bibelns innehåll, samt starta samtal och diskussioner kring Bibeln. Och han är på god väg. Boken har även släppts på engelska som Nutty Bible Quotes, och är i skrivande stund en bestseller i en av kategorierna hos Amazon Kindle Store. Förhoppningen är att bidra till minskad indoktrinering och att ge ungdomar ett verktyg att ifrågasätta religiösa dogmer.

Det kommer naturligtvis att ges tillfälle för frågor och diskussion.

Ta gärna med vänner och bekanta!

Medtag 30 kronor till fikat!

Efter föredraget är du som vill välkommen att följa med till en pub för att umgås och diskutera.

Vägbeskrivning för kollektivtrafik: Med linjerna 7 och 10 kommer man till Kapellplatsen, som är närmaste hållplats, och med linjerna 6, 8 och 13 till hållplatsen Chalmers, som är en liten bit bort. Man kan också åka stomlinje 16 från Eketrägatan, Lindholmen samt Nordstan och från andra änden av stan – Fyrktorget, Marklandsgatan.

——————————————————————

Torsdag 2015-03-05   klockan 18.30-20.30

Månadsmöte med Humanisterna Väst

Vera Sandbergs Allé 8 på Chalmersområdet (vägbeskrivning nedan)

Att leva i en hederskontext

Föredragshållare är Catarina Berndtsson, som driver skyddat boende för hedersutsatta flickor och kvinnor. Catarina kommer att beskriva de bakomliggande mekanismerna till hedersvåld. En ung kvinna, som har lämnat sin familj för ett liv i ”frihet”, delar också med sig av sina egna erfarenheter av att leva i en hederskontext. Vilka konsekvenser får hedersvåld? Och hur går man vidare i livet, med nytt hopp och stärkt självkänsla?

Det kommer naturligtvis att ges tillfälle för frågor och diskussion.

Ta gärna med vänner och bekanta!

Medtag 30 kronor till fikat!

Efter föredraget är du som vill välkommen att följa med till en pub för att umgås och diskutera.

Vägbeskrivning för kollektivtrafik: Med linjerna 7 och 10 kommer man till Kapellplatsen, som är närmaste hållplats, och med linjerna 6, 8 och 13 till hållplatsen Chalmers, som är en liten bit bort. Man kan också åka stomlinje 16 från Eketrägatan, Lindholmen samt Nordstan och från andra änden av stan – Fyrktorget, Marklandsgatan.

——————————————————————

Torsdag 2015-03-12   klockan 18.30

ÅRSMÖTE

Vera Sandbergs Allé 8 på Chalmersområdet (vägbeskrivning nedan)

För medlemmar i Humanisterna Väst

Humanisterna Västs årsmöte äger rum torsdagen den 12 mars 2015, klockan 18.30.

Motioner och övriga frågor till årsmötet måste vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet, alltså torsdagen den 19 februari. Komplett årsmötesmaterial, inklusive verksamhetsberättelse, kommer att finnas tillgängligt senast den 26 februari.

Välkomna!

Vägbeskrivning för kollektivtrafik: Med linjerna 7 och 10 kommer man till Kapellplatsen, som är närmaste hållplats, och med linjerna 6, 8 och 13 till hållplatsen Chalmers, som är en liten bit bort. Man kan också åka stomlinje 16 från Eketrägatan, Lindholmen samt Nordstan och från andra änden av stan – Fyrktorget, Marklandsgatan.

——————————————————————

Torsdag 2015-02-05   klockan 18.30-20.30

Månadsmöte med Humanisterna Väst

Vera Sandbergs Allé 8 på Chalmersområdet (vägbeskrivning nedan)

Kreativ idégenerering för problemlösare

Välkommen till ett gym för hjärnan! En föreläsning/workshop i hur hjärnan kan provoceras att tänka friare, snabbare och helt annorlunda. Med enkla metoder hittar vi helt nya infallsvinklar på enkla och svåra problem runt omkring oss. Sedan tar du metoderna med hem och fortsätter bli mer kreativ.

Föreläsningen hålls av Sven Olof Andersson,  mediepedagog från yrkeshögskola för IT och design, där studerande ständigt tränas till hög kreativitet för att nå långt i yrkeslivet.

Metoderna är inga hemligheter. De används dagligen av forskare, utbildare, dramaturger, designers, politiker med flera yrkesgrupper. I en kort föreläsning tittar vi på varför metoderna fungerar och diskuterar runt våra resultat. En liten varning: Den som en gång lärt sig det här, blir sig aldrig riktigt lik. Tekniken är svår att glömma. Hjärnan fortsätter söka nya vägar i gamla invanda mönster. Man blir provokativ.

Glöm inte att ta med hjärnan. Det är det enda som behövs. Plus 30 kronor till fikat!

Efter föreläsningen är du som vill välkommen att följa med till en pub för att umgås och diskutera.

Vägbeskrivning för kollektivtrafik: Med linjerna 7 och 10 kommer man till Kapellplatsen, som är närmaste hållplats, och med linjerna 6, 8 och 13 till hållplatsen Chalmers, som är en liten bit bort. Man kan också åka stomlinje 16 från Eketrägatan, Lindholmen samt Nordstan och från andra änden av stan – Fyrktorget, Marklandsgatan.

——————————————————————

I januari är det inget månadsmöte med Humanisterna Väst. Vi träffas i stället i februari första gången 2015. 

I januari kan vi dock rekommendera att gå på Fadimedagen, som arrangeras av organisationen Glöm Aldrig Pela & Fadime (GAPF). Arrangemanget äger rum onsdagen den 21 januari klockan 13 till 16.30 på Mötesplats Göteborg, Södra Allégatan 1B. Du kan läsa mer om dagen här. Anmäl dig senast 15 januari för att vara säker på att få en plats, eftersom antalet platser är begränsat. Humanisterna och Humanisthjälpen är medarrangörer.

——————————————————————

Torsdag 2014-12-04   klockan 18.30-20.30

Månadsmöte med Humanisterna Väst

Vera Sandbergs Allé 8 på Chalmersområdet (vägbeskrivning nedan)

Skolkyrkan – urgammal tradition eller desperat marknadsföring?

Föredragshållare är Camilla Grepe, som är bloggare, skribent och redaktör för religionskritiska debattmagasinet Bright. Hon har skolkyrkan som specialområde.

Camilla beskriver föredraget så här:

Jag kommer att visa med kyrkans eget material hur man arbetat målmedvetet för att marknadsföra sig i skolan. Till skillnad från vad många tror, handlar detta inte i första hand om tro. Tvärtom handlar det om att socialisera in unga människor i en förtrogenhet och känsla av tillhörighet i kyrkan.  Ett mycket viktigt instrument för att uppnå detta, är att skolan samverkar med kyrkan på olika sätt.

Ytterligare ett sätt för kyrkan är att ta sig in i religionsundervisningen. Från en uttalat fostrande uppgift, gick kristendomsundervisningen till att bli en orienterande undervisning om olika religioner i religionskunskapsämnet. I samma stund kom det också att handla mer om torra fakta än om tro. Prästernas medverkan i religionsundervisningen motiveras därför utifrån ett förment ”behov av andlighet”. Denna linje driver kyrkan genom att hänvisa till Barnkonventionen som föreskriver barns rätt till andlighet.

Jag kommer också att diskutera Jan Björklunds lagförslag som är ute på remiss fram till den 2 december. Den återuppstår som Alliansmotion under våren och har goda möjligheter att röstas igenom i Riksdagen. Den öppnar för religiösa inslag, men villkorar med frivilligt deltagande för eleverna. En mycket intressant situation uppstår, då kyrkan inte längre kan använda sig av skolobligatoriet för att nå eleverna.

Det kommer naturligtvis att ges tillfälle för frågor och diskussion.

Ta gärna med vänner och bekanta!

Medtag 30 kronor till fikat!

Efter föreläsningen är du som vill välkommen att följa med till en pub för att umgås och diskutera.

Vägbeskrivning för kollektivtrafik: Med linjerna 7 och 10 kommer man till Kapellplatsen, som är närmaste hållplats, och med linjerna 6, 8 och 13 till hållplatsen Chalmers, som är en liten bit bort. Man kan också åka stomlinje 16 från Eketrägatan, Lindholmen samt Nordstan och från andra änden av stan – Fyrktorget, Marklandsgatan.

——————————————————————

Torsdag 2014-11-06   klockan 18.30-20.30

Månadsmöte med Humanisterna Väst

Vera Sandbergs Allé 8 på Chalmersområdet (vägbeskrivning nedan)

Journalistik och mänskliga rättigheter

Föredragshållare är massmedieforskaren Ylva Brune. Ylva kommer i sitt föredrag att prata om hur även den mest respekterade nyhetsjournalistiken kan förbise att mänskliga rättigheter borde gälla även i Sverige.

Föredraget följs av en diskussion och möjlighet att ställa frågor.

Ta gärna med vänner och bekanta!

Medtag 30 kronor till fikat!

Efter föredraget är du som vill välkommen att följa med till en pub för att umgås och diskutera.

Vägbeskrivning för kollektivtrafik: Med linjerna 7 och 10 kommer man till Kapellplatsen, som är närmaste hållplats, och med linjerna 6, 8 och 13 till hållplatsen Chalmers, som är en liten bit bort. Man kan också åka stomlinje 16 från Eketrägatan, Lindholmen samt Nordstan och från andra änden av stan – Fyrktorget, Marklandsgatan.

——————————————————————

Torsdag 2014-10-02   klockan 18.00-20.00

Månadsmöte med Humanisterna Väst

Vera Sandbergs Allé 8 på Chalmersområdet (vägbeskrivning nedan)

Den sekulära staten

Föredragshållare är Bengt Westerberg, mest känd som före detta partiledare för Folkpartiet. Också engagerad i Humanisterna, där Bengt suttit i förbundsstyrelsen. Föreläsningen utgår från Humanisternas idéprogram, där det står att en sekulär stat innebär att ”all myndighetsutövning liksom alla offentliga beslut och verksamheter är livsåskådningsneutrala. En sekulär och demokratisk stat är en förutsättning för livsåskådningsfrihet för alla.” Utifrån denna formulering kommer Bengt att formulera ett antal frågeställningar, som han kommer att belysa. Några exempel på frågor:

 • Kan en livsåskådningsneutral stat vara positiv till mänskliga rättigheter?
 • Hur långt sträcker sig den livsåskådningsfrihet som ska vara tillgänglig för alla?
 • På vilka grunder kan den livsåskådningsneutrala staten begränsa livsåskådningars manifestationer?
 • Kan en livsåskådningsneutral stat någonsin bli ett alternativ för den vars livsåskådning innebär att staten i själva verket är ett redskap för ett övernaturligt väsen som en gud?
 • Kan den livsåskådningsneutrala staten i själva verket bara vara ett ideal för den sekulära humanismen?

Föredraget följs av en diskussion och möjlighet att ställa frågor.

Ta gärna med vänner och bekanta!

Medtag 30 kronor till fikat!

Efter föredraget är du som vill välkommen att följa med till en pub för att umgås och diskutera.

Vägbeskrivning för kollektivtrafik: Med linjerna 7 och 10 kommer man till Kapellplatsen, som är närmaste hållplats, och med linjerna 6, 8 och 13 till hållplatsen Chalmers, som är en liten bit bort. Man kan också åka stomlinje 16 från Eketrägatan, Lindholmen samt Nordstan och från andra änden av stan – Fyrktorget, Marklandsgatan.

——————————————————————

Träffa Humanisterna på Bokmässan

Humanisterna medverkar som vanligt på Bokmässan i Göteborg, som i år hålls den 25 till 28 september. I vår monter kommer vi att
 • sälja ett antal böcker med anknytning till Humanisternas verksamhet och livsåskådning
 • dela ut informationsmaterial om Humanisterna
 • svara på frågor om Humanisterna
 • ta emot förfrågningar och anmälningar av nya medlemmar.

Lördagen den 27 september klockan 14.00 till 14.30 besöker Jennie Silis montern för att tala om sin bok En hedersam kvinna. I reportageboken följer hon organisationen Oum El Banines arbete i Marocko med att stödja gravida, ogifta kvinnor, ensamstående mödrar och deras barn. Läs mer om Oum El Banine på Humanisthjalpen.se.

Du hittar oss i monter B03:50. Varmt välkommen att träffa oss på Bokmässan!

För mer information om Bokmässan, se Bokmässans webbplats.

——————————————————————

Torsdag 2014-09-04   klockan 18.30-20.30

Månadsmöte med Humanisterna Väst

Kulturhuset Blå Stället, Angereds torg 13 

Vilken nytta gör din välgörenhet?

Författarinnan Jennie Silis har skrivit en bok om Mme Mahjoubas otroliga liv – En hedersam kvinna. Möt personen bakom berättelsen och berättelsen om vad Humanisthjälpen går till.

Mme Mahjouba har grundat Oum el banine och Ahddane i Agadir, Marocko – organisationer som arbetar för att hjälpa människor som är socialt utsatta till följd av traditionellt hederstänkande. Med stöd från donationer från bland annat Humanisterna har hon bidragit till att rädda liv och hälsa på tusentals kvinnor och barn.

Det kommer naturligtvis att ges tillfälle för frågor och diskussion.

Föredraget tolkas!

Ta gärna med vänner och bekanta!

Medtag 30 kronor till fikat!

OBS! NYTT STÄLLE!!! Vi samlas på Kulturhuset Blå Stället, Angereds torg 13. Efter två års renovering öppnade Blå stället i Angered sina dörrar på nytt lördagen den 30 augusti. Se vad som gjorts i Kulturhuset och prova även det marockanska te vi tänkte erbjuda i pausen.

Man kan åka spårvagn 4, 8 och 9. Med buss kan man ta sig dit med nummer 40, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 148, 179, 401 och 849.

——————————————————————

Torsdag 2014-08-28   klockan 18.00-21.00

Politikerutfrågning med Humanisterna Väst

Vera Sandbergs Allé 8 på Chalmersområdet (vägbeskrivning nedan)

Valdebatt 2014

Humanisthösten inleds med politikerutfrågning. Flera riksdagspartier medverkar och svarar på våra hjärtefrågor inför valet. Medverkar gör även Feministiskt initiativ, som rönte stora framgångar i EU-valet, och därefter har fortsatt att föra upp jämställdhetsfrågor på den politiska agendan. Medverkande politiker är Gustav Landström (V), David Suomalainen (Mp), Veronica Svärd (Fi), Adam Cwejman (Fp), Cecilia Dalman Eek (S), Emmyly Bönfors (C), Per Landgren (Kd) och Hans Rothenberg (M).

Exempel på frågor som vi planerar att ta upp är följande:

 • Religiösa friskolor
 • Religionens roll i skolan
 • Begravning
 • Statligt stöd till livsåskådningsorganisationer
 • Omskärelse av pojkar
 • Dödshjälp

Moderator är Kjell Ericson.

Har du en fråga som du vill ställa till politikerna? Mejla den gärna i förväg till vast@humanisterna.se.

Ta gärna med vänner och bekanta!

Medtag 30 kronor till fikat!

Vägbeskrivning för kollektivtrafik: Med linjerna 7 och 10 kommer man till Kapellplatsen, som är närmaste hållplats, och med linjerna 6, 8 och 13 till hållplatsen Chalmers, som är en liten bit bort. Man kan också åka stomlinje 16 från Eketrägatan, Lindholmen samt Nordstan och från andra änden av stan – Fyrktorget, Marklandsgatan.

——————————————————————

Möte i Botaniska trädgården 3 juli

Enligt traditionen så har vi ett sommarmöte i naturen.

Vi ses som vanligt i Botaniska trädgården (Göteborg) kl 17.00 med picknickattiraljer för vårt julimöte den 3 juli. Vi träffas innanför grindarna och letar sedan upp en lämplig gräsplätt för våra filtar och sittunderlag. Är det dåligt väder går vi till restaurangen/caféet.

Kjell Ericson kommer att vara moderator och leda lite diskussion med de närvarande.

Om du mot förmodan inte skulle hinna i tid så kan du ringa och fråga var vi håller hus. Kjells telefonnummer är 070-593 03 13.

——————————————————————

Tisdagen den 24 juni klockan 16.00 hålls en manifestation i Brunnsparken i Göteborg för att minnas Pela Atroshi och Maria Barin som hedersmördats. Manifestationen arrangeras av Riksföreningen Glöm Aldrig Pela och Fadime (GAPF). Medlemmar i Humanisterna är välkomna att delta i manifestationen.

Du kan läsa mer om manifestationen här. Humanisterna och Humanisthjälpen är medarrangörer.

——————————————————————

Torsdag 2014-06-12   klockan 18.30

Månadsmöte med Humanisterna Väst

Vera Sandbergs Allé 8 på Chalmersområdet (vägbeskrivning nedan)

Hur tänker vi egentligen?

Föredragshållare är Simon Klein, kognitionsvetare och ordförande för Unga Humanister.

Föredraget kommer att sätta det mänskliga tänkandet under luppen med frågor som: Vilka strategier använder vi när vi tänker? Hur fattar vi beslut? Tänker och beter vi oss alltid så rationellt och bra som vi tror att vi gör?

Föredraget kommer också att ta upp frågan om varför det är viktigt att inta ett kritiskt förhållningssätt mot såväl externa påståenden som ens egen världsuppfattning. Det förra är något som ofta tas upp inom diskussioner kring vetenskap och humanism, men det senare är något som Simon menar får alltför lite uppmärksamhet.

”Att tänka kritiskt är något som de flesta har hört att man bör göra. Många tror kanske att detta innebär att man inte ska tro på någonting, eller att man inte borde tro och tänka såsom alla andra gör. För mig handlar det kritiska tänkandet om att nyfiket och prestigelöst undersöka och bedöma påståenden om världen. Detta ger en möjlighet att agera så effektivt som möjligt när man vill åstadkomma en förändring. Man bör följa ledord som evidens och logik istället för auktoriteter, traditioner eller felbara intuitioner.”, säger Simon.

Föredraget följs av en diskussion och möjlighet att ställa frågor.

Ta gärna med vänner och bekanta!

Medtag 30 kronor till fikat!

Efter föredraget är du som vill välkommen att följa med till en pub för att umgås och diskutera.

Vägbeskrivning för kollektivtrafik: Med linjerna 7 och 10 kommer man till Kapellplatsen, som är närmaste hållplats, och med linjerna 6, 8 och 13 till hållplatsen Chalmers, som är en liten bit bort. Man kan också åka stomlinje 16 från Eketrägatan, Lindholmen samt Nordstan och från andra änden av stan – Fyrktorget, Marklandsgatan.

——————————————————————

Torsdag 2014-05-08   klockan 18.30

Månadsmöte med Humanisterna Väst

Vera Sandbergs Allé 8 på Chalmersområdet (vägbeskrivning nedan)

Kan vi lita på minnet?

Föredragshållare är Björn Molin, docent i statskunskap, riksdagsledamot (FP) 1971–86 och handelsminister 1981–82. Björn kommer att prata om källproblem i samband med memoarer och biografier, med exempel från främst politiska biografier och berättelseböcker.

Det kommer naturligtvis att ges tillfälle för frågor och diskussion.

Ta gärna med vänner och bekanta!

Medtag 30 kronor till fikat!

Efter föreläsningen är du som vill välkommen att följa med till en pub för att umgås och diskutera.

Vägbeskrivning för kollektivtrafik: Med linjerna 7 och 10 kommer man till Kapellplatsen, som är närmaste hållplats, och med linjerna 6, 8 och 13 till hållplatsen Chalmers, som är en liten bit bort. Man kan också åka stomlinje 16 från Eketrägatan, Lindholmen samt Nordstan och från andra änden av stan – Fyrktorget, Marklandsgatan.

——————————————————————

Torsdag 2014-04-03   klockan 18.30

Månadsmöte med Humanisterna Väst

Vera Sandbergs Allé 8 på Chalmersområdet (vägbeskrivning nedan)

Religion, korruption och länders förmåga att skapa mänsklig välfärd

Föredragshållare är Bo Rothstein, som är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, författare och debattör. Han forskar bland annat om betydelsen av opartiska, pålitliga och okorrumperade offentliga institutioner för social och ekonomisk utveckling.

Det kommer naturligtvis att ges tillfälle för frågor och diskussion.

Ta gärna med vänner och bekanta!

Medtag 30 kr till fikat!

Efter föreläsningen är du som vill välkommen att följa med till en pub för att umgås och diskutera.

Vägbeskrivning för kollektivtrafik: Med linjerna 7 och 10 kommer man till Kapellplatsen, som är närmaste hållplats, och med linjerna 6, 8 och 13 till hållplatsen Chalmers, som är en liten bit bort. Man kan också åka stomlinje 16 från Eketrägatan, Lindholmen samt Nordstan och från andra änden av stan – Fyrktorget, Marklandsgatan.

——————————————————————

Torsdag 2014-03-06   klockan 18.30

Månadsmöte med Humanisterna Väst

Vera Sandbergs Allé 8 på Chalmersområdet (vägbeskrivning nedan)

Nanopartiklar i vår miljö

Föredragshållare är Caroline Jonsson, som är filosofie doktor i kemi och arbetar som forskare vid Institutionen för Kemi och Molekylärbiologi på Göteborgs universitet.

Utvecklingen av produkter som innehåller nanopartiklar går snabbt framåt. Däremot ligger forskningen efter vad gäller effekter av nanopartiklar på naturen och människors hälsa. Nanopartiklar är ytaktiva och har en stor inverkan på andra molekyler. Frågan är om de behåller sina speciella egenskaper när de stöter på andra ämnen eller om de förändras. Forskning kring nanopartiklar och deras effekter på miljö och hälsa är ett högaktuellt ämne och det handlar om att ta fram information som kan användas för att se till att vi kan leva tryggt och säkert i samhället. Under denna föreläsning ges en inblick i nanopartiklarnas värld med fokus på miljön utifrån en kemists synvinkel. Med en ökad kunskap om nanopartiklar är det lättare att följa utvecklingen och debatten om fördelar respektive risker med nanomaterial i samhället.

Under några år forskade Caroline i USA om livets uppkomst på jorden. Föreläsningen avslutas med en beskrivning av denna forskning som handlar om partikelytors roll för bildandet av livsviktiga proteiner.

Det kommer naturligtvis att ges tillfälle för frågor och diskussion.

Ta gärna med vänner och bekanta!

Medtag 30 kronor till fikat!

Efter föreläsningen är du som vill välkommen att följa med till en pub för att umgås och diskutera.

Vägbeskrivning för kollektivtrafik: Med linjerna 7 och 10 kommer man till Kapellplatsen, som är närmaste hållplats, och med linjerna 6, 8 och 13 till hållplatsen Chalmers, som är en liten bit bort. Man kan också åka stomlinje 16 från Eketrägatan, Lindholmen samt Nordstan och från andra änden av stan – Fyrktorget, Marklandsgatan.

——————————————————————

I januari blir det inget månadsmöte med Humanisterna Väst på grund av julhelgerna. Vi träffas den 6 februari första gången 2014 (se information nedan).

I januari kan vi dock rekommendera att gå på Fadimedagen, som arrangeras av Riksföreningen Glöm Aldrig Pela & Fadime (GAPF). Arrangemanget äger rum tisdagen den 21 januari klockan 13 till 17 på Mötesplats Göteborg, Södra Allégatan 1B. Du kan läsa mer om dagen här, och få information om var och när du kan anmäla dig. Humanisterna och Humanisthjälpen är medarrangörer.

Styrelsen önskar er alla en god jul och ett gott nytt år!

Torsdag 2014-02-06   klockan 18.30

Månadsmöte med Humanisterna Väst

Vera Sandbergs Allé 8 på Chalmersområdet (vägbeskrivning nedan)

Myt och verklighet i Bibeln

Är Gamla Testamentet historia eller mest politisk propaganda? Ska evangelieberättelsen bara tolkas symboliskt? Har Abraham, Moses och Jesus funnits på riktigt? Spelar det någon roll vad som är sant eller falskt i texten, även för den som inte är troende?

Föredragshållare är Staffan Gunnarson, idéhistoriker, frilansskribent och vicepresident i den Europeiska Humanistfederationen.

Det kommer naturligtvis att ges tillfälle för frågor och diskussion.

Ta gärna med vänner och bekanta!

Medtag 30 kronor till fikat!

Efter föreläsningen är du som vill välkommen att följa med till en pub för att umgås och diskutera.

Vägbeskrivning för kollektivtrafik: Med linjerna 7 och 10 kommer man till Kapellplatsen, som är närmaste hållplats, och med linjerna 6, 8 och 13 till hållplatsen Chalmers, som är en liten bit bort. Man kan också åka stomlinje 16 från Eketrägatan, Lindholmen samt Nordstan och från andra änden av stan – Fyrktorget, Marklandsgatan.

——————————————————————

Torsdag 2013-12-05   klockan 18.30

Månadsmöte med Humanisterna Väst

Vera Sandbergs Allé 8 på Chalmersområdet (vägbeskrivning nedan)

Knep för påverkan och manipulation

Jag påverkas inte så mycket av tv-reklam, men andra gör det.

Känner du igen dig? Det kallas tredjepersonseffekten och är ett välundersökt fenomen bland människor. Det är lätt att tro att man själv är immun mot påverkan medan det bara är andra som drabbas. Men påverkan är något grundläggande psykologiskt som handlar om hur vi är som människor och hur vi fungerar tillsammans.

I denna föreläsning om påverkan och manipulation får du lära dig knepen som försäljare, sektledare, politiker, sol-och-vårare och många andra använder – på jobbet, i skolan och inte minst i vardagen.

Under föreläsningen får du bland annat lära dig:

 • Psykologiska knep för påverkan
 • Propaganda och mediepåverkan
 • Knep för att vinkla fakta
 • Hjärntvätt och subliminal påverkan

Föredragshållare är Håkan Järvå, legitimerad psykolog, och Peter Dahlgren, medie- och kommunikationsvetare. De är författare till boken Påverkan och manipulationsom ges ut i december 2013 på Studentlitteratur. Boken är till för universitet och högskolor inom bland annat psykologi.

Det kommer naturligtvis att ges tillfälle för frågor och diskussion.

Ta gärna med vänner och bekanta!

Medtag 30 kronor till fikat!

Efter föreläsningen är du som vill välkommen att följa med till en pub för att umgås och diskutera.

Vägbeskrivning för kollektivtrafik: Med linjerna 7 och 10 kommer man till Kapellplatsen, som är närmaste hållplats, och med linjerna 6, 8 och 13 till hållplatsen Chalmers, som är en liten bit bort. Man kan också åka stomlinje 16 från Eketrägatan, Lindholmen samt Nordstan och från andra änden av stan – Fyrktorget, Marklandsgatan.

——————————————————————

Torsdag 2013-11-07   klockan 18.30

Månadsmöte med Humanisterna Väst

Vera Sandbergs Allé 8 på Chalmersområdet (vägbeskrivning nedan)

Extremism i vår tid – funderingar om extremism i Sverige under hundra år

Föredragshållare är Agneta Blom, docent i Statsvetenskap vid Örebro universitet. Agneta är för närvarande sekreterare i en statlig utredning om det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Agneta är och har varit engagerad i Humanisterna på olika befattningar.

Det kommer naturligtvis att ges tillfälle för frågor och diskussion.

Ta gärna med vänner och bekanta!

Medtag 30 kronor till fikat!

Vägbeskrivning för kollektivtrafik: Med linjerna 7 och 10 kommer man till Kapellplatsen, som är närmaste hållplats, och med linjerna 6, 8 och 13 till hållplatsen Chalmers, som är en liten bit bort. Man kan också åka stomlinje 16 från Eketrägatan, Lindholmen samt Nordstan och från andra änden av stan – Fyrktorget, Marklandsgatan.

——————————————————————

Föredrag om kritisk tänkande och beslutsfattande

Unga Humanister Göteborg arrangerar två föredrag den närmsta tiden som är öppna för allmänheten. Alla medlemmar i Humanisterna Väst och andra intresserade är därför mycket välkomna!

Kritiskt tänkande – Vad, hur och varför?

Simon Klein, som studerar kognitionsvetenskap och är vice ordförande i Unga Humanister, föreläser om kritiskt tänkande. Föredraget pågår i lite drygt två timmar, inklusive paus med kaffe, frukt och godis. Det finns också utrymme att ställa frågor och diskutera efter föredraget. Alla är välkomna – unga som gamla, de som kan lista tjugo logiska felslut och de som inte har en aning om vad logiska felslut är, men är intresserade av att veta mer. Ta gärna med en kompis!

Föredraget börjar klockan 18.00 onsdagen den 23 oktober och hålls på Handelshögskolan i sal C24, Vasagatan 1, i Göteborg.

Simon beskriver föredraget så här:

Spelar det någon roll om man tror på sådant som inte överensstämmer med verkligheten? Kan vi ha fel trots att vi själva är övertygade om att vi har rätt? Hur bra är vi människor på att skilja på sant och falskt i detta informationssamhälle som vi lever i? Kan vi bli bättre på detta, och i så fall hur?

Dessa frågor är några exempel på vad föreläsningen kommer att handla om. Föreläsningen kommer att blanda teoretiska resonemang med konkreta exempel och förhoppningsvis väcka många tankar hos er som kommer dit. Mitt mål är att såväl de som bara har en vag idé om vad kritiskt tänkande handlar om som ”gamla rävar” som har sysslat med kritiskt tänkande i tiotals år ska lämna föreläsningen med nya perspektiv på människans förmåga att förstå världen runtom sig.

Jag hoppas att vi ses där!

Föredrag med Tulsa Jansson om beslutsfattande

Tulsa Jansson, filosofisk praktiker och författare till boken Du har svaren! Filosofi till vardags, föreläser om hur du kan använda filosofi för att fatta bättre beslut. Både på kort sikt (t.ex. ”Vad ska jag göra i dag?”) och på lång sikt (val av utbildning och karriär, i sociala relationer m.m.).

Evenemanget pågår i en och en halv timme, med 40 till 60 minuters föredrag och möjlighet att ställa frågor och diskutera efteråt. Föredraget är öppet för allmänheten, så tipsa gärna vänner, bekanta och alla som ni kan tänka er är intresserade av att bli bättre beslutsfattare. Man måste inte tycka sig vara en ”dålig beslutsfattare” för att komma – att fatta beslut är en egenskap man alltid kan förbättra! :)

Föredraget börjar klockan 18.00 onsdagen den 13 november och hålls på Handelshögskolan i sal C24, Vasagatan 1, i Göteborg.

Länkar för den som vill veta mer:

Tulsa Janssons webbplats

Tulsa Jansson i Svenska Dagbladets serie Välj väg i livet

——————————————————————

Torsdag 2013-10-03   klockan 18.00

Månadsmöte med Humanisterna Väst

Vera Sandbergs Allé 8 på Chalmersområdet (vägbeskrivning nedan)

Christer Sturmark besöker Humanisterna Väst

Föredragshållare är Humanisternas förbundsordförande Christer Sturmark. Christer kommer att prata om religion i politiken, politik i religionen – i skenet av Humanisternas syn på mänskliga rättigheter.

Det kommer naturligtvis att ges tillfälle för frågor och diskussion.

Observera att föredraget startar klockan 18.00. Varmt välkommen!

Medtag 30 kronor till fikat!

Vägbeskrivning för kollektivtrafik: Med linjerna 7 och 10 kommer man till Kapellplatsen, som är närmaste hållplats, och med linjerna 6, 8 och 13 till hållplatsen Chalmers, som är en liten bit bort. Man kan också åka stomlinje 16 från Eketrägatan, Lindholmen samt Nordstan och från andra änden av stan – Fyrktorget, Marklandsgatan.

——————————————————————

Träffa Humanisterna på Bokmässan

Humanisterna medverkar som vanligt på Bokmässan i Göteborg, som i år hålls den 26 till 29 september. I vår monter kommer vi att
 • sälja ett antal böcker med anknytning till Humanisternas verksamhet och livsåskådning
 • dela ut informationsmaterial om Humanisterna
 • svara på frågor om Humanisterna
 • ta emot förfrågningar och anmälningar av nya medlemmar.
På lördag den 28 september klockan 11.00 till 11.15 berättar Birgitta Forsman om varför moral inte bör byggas på religion och signerar därefter sin bok Gudlös etik. Missa inte det!
Du hittar oss i monter B03:50. Varmt välkommen att träffa oss på Bokmässan!
För mer information om Bokmässan, se Bokmässans webbplats.

——————————————————————

Torsdag 2013-09-05   klockan 18.30

Månadsmöte med Humanisterna Väst

Vera Sandbergs allé 8 på Chalmersområdet (vägbeskrivning nedan)

Vad är en människa – en neuropsykologs syn på saken

Föredragshållare är Arto Nordlund, leg. psykolog, med.dr, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin. Arto har tänkt sig att diskutera följande frågor:

 • Är människan bara en art bland andra?
 • Styrs vi på samma sätt som alla andra; hur ter sig drifter och instinkter jämfört med andra arter?
 • Om inte, vad skiljer oss då från de andra?

Det kommer naturligtvis att ges tillfälle för frågor och diskussion.

Varmt välkomna till en intressant föreläsning!

Medtag 30 kronor till fikat!

Vägbeskrivning för kollektivtrafik: Med linjerna 7 och 10 kommer man till Kapellplatsen, som är närmaste hållplats och med linjerna 6, 8 och 13 till hållplatsen Chalmers, som är en liten bit bort. Man kan också åka stomlinje 16 från Eketrägatan, Lindholmen samt Nordstan och från andra änden av stan – Fyrktorget, Marklandsgatan.

——————————————————————

Möte i Botaniska trädgården 4 juli

Enligt traditionen så har vi ett sommarmöte i naturen.

Vi ses som vanligt i Botaniska trädgården kl 17.00 med picknickattiraljer för vårt julimöte den 4 juli. Vi träffas innanför grindarna och letar sedan upp en lämplig gräsplätt för våra filtar och sittunderlag. Är det dåligt väder går vi till restaurangen/caféet.

Om du mot förmodan inte skulle hinna i tid så kan du ringa till Urban (0703–17 62 21) och fråga var vi håller hus.

Mötet i augusti är inställt. Detta på grund av att många fortfarande har semester.

——————————————————————

Information inför sommaren

Inget medlemsmöte i juni
Den första torsdagen i juni är Nationaldagen och vi har därför beslutat att ställa in mötet, eftersom vi räknar med att det inte kommer så många till ett sådant möte.

Medlemsmöte i juli
Torsdag den 4 juli har vi traditionsenligt medlemsmöte i Botaniska trädgården. Vi samlas 17.00 innanför grindarna. Var och en har med picknick, som vi äter i gräset. Förhoppningsvis kommer vi att ha någon form av quiz, förutom att vi har möjlighet att samtala med varandra.

Humanisterna Väst finns på Facebook!
Välkommen att bli medlem i Humanisterna Västs Facebookgrupp! Där diskuterar vi aktuella frågor, och delar med oss av tips på evenemang, radio- och tv-program, tidningsartiklar med mera som är intressanta för humanister. Varmt välkommen att bli medlem här.

Humanistbloggen
Missa inte heller att följa Humanistbloggen, där humanister samtalar om aktuella frågor inom humanism, vetenskap, pseudovetenskap, religion och politik. Bloggen är ett privat initiativ och står inte under Humanisternas översyn. Skribenternas åsikter är deras egna och behöver inte stämma överens med förbundet Humanisterna.

Pubafton inställt under sommaren
Under våren har vi haft ett antal pubkvällar i Musikens hus. Dessa pubkvällar kommer att återupptas efter sommaren.

——————————————————————

Onsdag 2013-05-15   klockan 18.00

Humanistpub

Många medlemmar har saknat humanistpuben vi hade en gång i månaden, men som upphörde när man stängde för renovering. Nu har styrelsen funnit ett nytt lämpligt ställe. Vi träffas för trevlig samvaro och diskussion av aktuella frågor onsdag kväll, tredje veckan i månaden.

Plats: Café Hängmattan på markplanet i Musikens Hus, Karl Johansgatan 16.

Vårens datum: 20 feb, 20 mars, 17 apr, 15 maj, samling från ca 18.00 och framåt.

Café Hängmattan stänger 22.00, har fulla rättigheter, serverar inte kött och fisk, men har för övrigt ett brett utbud à la carte. Parkering på gården. Onsdagar brukar de ha levande musik i det större av de tre rummen från 20.00, men vi håller till i det lilla rummet.

Välkommen!

——————————————————————

Torsdag 2013-05-02   klockan 18.30

Månadsmöte med Humanisterna Väst

Vera Sandbergs allé 8 på Chalmersområdet (vägbeskrivning nedan)

Presentation av Barnpartiet

Ann Nolin, partiordförande/språkrör, och Mats Hagervik, ledamot, presenterar Barnpartiet som bildades 2010 i Göteborg. Politiken bedrivs utifrån ett barnperspektiv med FN:s barnkonvention som grund och har humanismen som ideologi.

Det kommer naturligtvis att ges tillfälle till frågor och diskussion.

Varmt välkomna!

Medtag 30 kronor till fikat!

Vägbeskrivning för kollektivtrafik: Med linjerna 7 och 10 kommer man till Kapellplatsen, som är närmaste hållplats och med linjerna 6, 8 och 13 till hållplatsen Chalmers, som är en liten bit bort. Man kan också åka stomlinje 16 från Eketrägatan, Lindholmen samt Nordstan och från andra änden av stan – Fyrktorget, Marklandsgatan.

——————————————————————

Föreläsningen Vad är en människa – en neuropsykologs syn på saken med föredragshållare Arto Nordlund (se nedan) blev tyvärr inställd på grund av sjukdom. Föreläsningen ersattes av en gemensam diskussion om de frågor som föreläsningen skulle behandlat.

Nästa månadsmöte med Humanisterna Väst är torsdagen den 2 maj. Föredragshållare då är Ann Nolin, som ska presentera Barnpartiet. Vi återkommer med kallelse och mer information om föredraget.

——————————————————————

Torsdag 2013-04-04   klockan 18.30

Månadsmöte med Humanisterna Väst

Vera Sandbergs allé 8 på Chalmersområdet (vägbeskrivning nedan)

Vad är en människa – en neuropsykologs syn på saken

Föredragshållare är Arto Nordlund, MSc, PhD Institute of Neuroscience and Physiology. Arto har tänkt sig att diskutera följande frågor:

 • Är människan bara en art bland andra?
 • Styrs vi på samma sätt som alla andra; hur ter sig drifter och instinkter jämfört med andra arter?
 • Om inte, vad skiljer oss då från de andra?

Det kommer naturligtvis att ges tillfälle till frågor och diskussion.

Varmt välkomna till en intressant föreläsning!

Medtag 30 kronor till fikat!

Vägbeskrivning för kollektivtrafik: Med linjerna 7 och 10 kommer man till Kapellplatsen, som är närmaste hållplats och med linjerna 6, 8 och 13 till hållplatsen Chalmers, som är en liten bit bort. Man kan också åka stomlinje 16 från Eketrägatan, Lindholmen samt Nordstan och från andra änden av stan – Fyrktorget, Marklandsgatan.

——————————————————————

Torsdag 2013-03-14   klockan 18.30

ÅRSMÖTE

för medlemmar i Humanisterna Väst

Vera Sandbergs allé 8 på Chalmersområdet (vägbeskrivning nedan)

Dagordning m.m. inför årsmöte med Humanisterna 2013-03-14

Dokumenten nedan finner du i denna fil:

Årsmötesdokument Väst 2013-03-14

 • Dagordning
 • Verksamhetsberättelse 2012
 • Ekonomisk verksamhetsberättelse
 • Resultat- och balansräkning
 • Redovisning insamlingsverksamheten
 • Revisionsberättelse
 • Verksamhetsplan 2013
 • Motioner
 • Budget 2013
 • Valberedningens förslag

Medtag 30 kronor till fikat!

Vägbeskrivning för kollektivtrafik: Med linjerna 7 och 10 kommer man till Kapellplatsen, som är närmaste hållplats och med linjerna 6, 8 och 13 till hållplatsen Chalmers, som är en liten bit bort. Man kan också åka stomlinje 16 från Eketrägatan, Lindholmen samt Nordstan och från andra ändan av stan – Fyrktorget, Marklandsgatan.

——————————————

Torsdag 2013-03-07   klockan 18.30

Månadsmöte  med Humanisterna Väst

Vera Sandbergs allé 8 på Chalmersområdet (vägbeskrivning nedan)

Ljuset och Verklighet!

Föredragshållare är Stephen Mangold, docent i Innovationsteknik, samt styrelsemedlem i Humanisterna Väst.

Sstefans tema är ”Ljuset och Verklighet”! Vad är ljus? Hur skall det beskrivas i det nya framväxande vetenskapliga paradigmet ”Holismen”. Vad är verkligheten?

Välkomna till en spirituell och inspirerande resa i vetenskapens värld.

Det kommer naturligtvis att ges tillfälle till frågor och diskussion.

Varmt välkomna!

Medtag 30 kronor till fikat!

Vägbeskrivning för kollektivtrafik: Med linjerna 7 och 10 kommer man till Kapellplatsen, som är närmaste hållplats och med linjerna 6, 8 och 13 till hållplatsen Chalmers, som är en liten bit bort. Man kan också åka stomlinje 16 från Eketrägatan, Lindholmen samt Nordstan och från andra ändan av stan – Fyrktorget, Marklandsgatan.

——————————————

Torsdag 2013-02-07   klockan 18.30

Månadsmöte  med Humanisterna Väst

Vera Sandbergs allé 8 på Chalmersområdet (vägbeskrivning nedan)

Vilken slags organisation skall Humanisterna vara?

Föredragshållare är Per Dannefjord, vice ordförande i Humanisternas förbundsstyrelse.

Per höll ett uppmärksammat föredrag på Humanisternas höstkongress i Stockholm och han kommer nu till Göteborg för att vi skall få tillfälle att reflektera kring hans tankar.

Så här säger han själv som varudeklaration till sin föreläsning: ”Det handlar om Humanisterna som livsåskådningsorganisation eller opinionsbildande organisation med fokus på mänskliga rättigheter. Jag är kritisk mot att prioritera livsåskådningsfrågorna och menar att detta försvagar organisationens opinionsbildande verksamhet.”

Han kommer naturligtvis att ge tillfälle till frågor och diskussion.

Varmt välkomna!

Medtag 30 kronor till fikat!

Vägbeskrivning för kollektivtrafik: Med linjerna 7 och 10 kommer man till Kapellplatsen, som är närmaste hållplats och med linjerna 6, 8 och 13 till hållplatsen Chalmers, som är en liten bit bort. Man kan också åka stomlinje 16 från Eketrägatan, Lindholmen samt Nordstan och från andra ändan av stan – Fyrktorget, Marklandsgatan.

——————————————

I januari blir det inget Månadsmöte med Humanisterna Väst

Vi återkommer med en kallelse till första torsdagen i februari.

God fortsättning på det nya året, alla vänner!

Styrelsen

——————————————

Torsdag 2012-12-06   klockan 18.30

Månadsmöte  med Humanisterna Väst

Vera Sandbergs allé 8 på Chalmersområdet (vägbeskrivning nedan)

Från Nya Testamentet till Nya Teorier

Föredragshållare är Staffan Bengtsson, exkristen och masterstudent i samhällspsykologi, Göteborgs Universitet

 • Är Jesus en god förebild?
 • Är Nya Testamentet bättre än det gamla?
 • Kan kärleksbudskap leda till hat?

Staffan Bengtsson, exkristen och masterstudent i samhällspsykologi, berättar om sin resa från fanatism till forskning i fanatism. Efter en redogörelse för vägen ur den kristna tron argumenterar han för att Nya Testamentet inte håller för en moralisk granskning. På detta följer ett försök att med hjälp av aktuell socialpsykologi förklara en motsägelse: Varför kan kärleksbudskap leda till hat?

Varmt välkomna!

Medtag 30 kronor till fikat!

Vägbeskrivning för kollektivtrafik: Med linjerna 7 och 10 kommer man till Kapellplatsen, som är närmaste hållplats och med linjerna 6, 8 och 13 till hållplatsen Chalmers, som är en liten bit bort. Man kan också åka stomlinje 16 från Eketrägatan, Lindholmen samt Nordstan och från andra ändan av stan – Fyrktorget, Marklandsgatan.

——————————————

Söndag 2012-12-02 16:00

Behöver man slå vakt om det sekulära samhället?

Föreläsning av Sanal Edamaruku,

dömd för hädelse i sekulära (?) Indien!

Plats: Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg

Humanisterna Väst och Föreningen Vetenskap och Folkbildning har nöjet att inbjuda till en föreläsning med Sanal Edamaruku. Föreläsningen sker på engelska.

Biljetterna kostar 100 kronor vid entrén men kan även beställas via www.ticnet.se

Sanal Edamaruku är ordföranden för Indian Rationalist Association. Han har avslöjat många påstått magiska och religiösa händelser. Bland annat har han visat att vattnet som droppar från en Kristus-staty faktiskt kommer från en läckande rörledning och inte från Gud, som kyrkliga företrädare påstått.

För att ha påvisat detta är han nu efterlyst för hädelse i Indien och riskerar fängelse. Katolska kyrkan i Indien förmådde myndigheter att damma av en hädelselag från 1860. I landsflykt kommer han nu till Göteborg och föreläser om sina erfarenheter.

Läs mer: http://blogs.wsj.com/indiarealtime/2012/05/15/religion-journal-christ-statue-in-mumbai-prompts-blasphemy-spat/

Se även Vetenskap och Folkbildnings program: http://www.vof.se/program.php#m256

——————————————-

Torsdag 2012-11-01   klockan 18.30

Månadsmöte  med Humanisterna Väst

Vera Sandbergs allé 8 på Chalmersområdet (vägbeskrivning nedan)

Religion och ideologi i svensk politisk debatt

Föredragshållare är Andreas Johansson Heinö, Universitetslektor på Statsvetenskapliga inst. Göteborgs Universitet.

Andreas kommentar till föreläsningen:

Jag studerar hur synen på religiositet och religionsfrihet skiftat och hur det kan komma sig att det idag oftast är från vänsterhåll som religionsfriheten försvaras mest ihärdigt, medan liberaler ofta är mer religionskritiska. Detta är ett pågående arbete, så i så fall blir det ju lite mer ”work-in-progress”.

Varmt välkomna!

Medtag 30 kronor till fikat!

Vägbeskrivning för kollektivtrafik: Med linjerna 7 och 10 kommer man till Kapellplatsen, som är närmaste hållplats och med linjerna 6, 8 och 13 till hållplatsen Chalmers, som är en liten bit bort. Man kan också åka stomlinje 16 från Eketrägatan, Lindholmen samt Nordstan och från andra ändan av stan – Fyrktorget, Marklandsgatan.

——————————————

Torsdag 2012-10-04   klockan 18.30

Månadsmöte  med Humanisterna Väst

Vera Sandbergs allé 8 på Chalmersområdet (vägbeskrivning nedan)

Sjukvård för papperslösa personer

Vi har bjudit in Vesta S Alikhani, som är styrelseledamot i Rosengrenska stiftelsen och läkare.

Föreläsningen kommer bland annat att handla om papperslösa personer. Vad är en papperslös person och vilken tillgång har de till sjukvård i Sverige idag? Hur ser det ut i resten av Europa? Vilka etiska, moraliska och lagliga aspekter finns i denna fråga?

Rosengrenska stiftelsen är ett fristående nätverk av medicinsk personal som på ideell bas arbetar med sjukvård till papperslösa sedan 1998. Vesta S Alikhaniberättar om sina erfarenheter och belyser frågan från olika aspekter.

Medtag 30 kronor till fikat!

Mycket välkomna

Vägbeskrivning för kollektivtrafik: Med linjerna 7 och 10 kommer man till Kapellplatsen, som är närmaste hållplats och med linjerna 6, 8 och 13 till hållplatsen Chalmers, som är en liten bit bort. Man kan också åka stomlinje 16 från Eketrägatan, Lindholmen samt Nordstan och från andra ändan av stan – Fyrktorget, Marklandsgatan.

——————————————

Humanisterna på Bokmässan

Humanisterna deltar på Bok- och Biblioteksmässan  27- 30 september 2012 i Göteborg på sedvanligt vis. Vi bemannar vår monter i tretimmarsskift varje dag och informerar om Humanisternas verksamhet samt säljer ett 10-tal boktitlar.

Årets Bok- och Biblioteksmässa i Göteborg är den 28:e i raden och temat i år är Norden. Ca 100.000 personer besöker mässan varje år.

Välkommen till Humanisternas monter  B 03:50

——————————————-

Torsdag 2012-09-06   kl 18.30

Månadsmöte med Humanisterna Väst

Vera Sandbergs allé 8 på Chalmersområdet (vägbeskrivning nedan)

Öst möter Väst – Fruktbara alternativ till främlingsfientlighet och rasism.

Bakgrunden till ovanstående titel är en amatörmässigt producerad musikvideo med titeln ”East meets West” som kvällens föredragshållare på 90-talet producerade tillsammans med en sekulariserad indier med muslimsk uppväxt. Den är en allegorisk skildring av möten över kulturgränser som efter en trevande början slutar i god samverkan och ”ljuv musik.” Den halvtimmeslånga videon visas före vår sedvanliga fikapaus, varefter tiden efter pausen ägnas åt diskussion av filmens budskap och positiva alternativ till främlingsfientlighet.

Presentatör är Lars-Erik Löfgren som är ledamot i Humanisterna Västs styrelse. Han har många erfarenheter av möten mellan människor från olika kulturer, inte minst genom arbete till sjöss som radiotelegrafist men även genom många resor och vistelse utomlands. Lars-Erik har gett ut ett par böcker, varav en om oceanernas fåglar med egna bilder, tryckt i sex länder.

Att det fortlöpande är av stort värde att kunna presentera humanistiska alternativ till främlingsfientlighet visar inte minst de förfärliga brott som Anders Behring Breivik nyligen blev dömd för. Första timmen inleds därför med en presentation av diverse erfarenheter som Lars-Erik har haft under sina många resor. Där ges även korta glimtar av den roll sjöfarande har haft för kulturförbindelser och under avlägsna tider, men även positiva och sorgliga inslag i kulturmöten och kulturkrockar att dra lärdom av.

Glöm inte att ta med pengar till fikat!

Välkomna

Vägbeskrivning för kollektivtrafik: Med linjerna 7 och 10 kommer man till Kapellplatsen, som är närmaste hållplats och med linjerna 6, 8 och 13 till hållplatsen Chalmers, som är en liten bit bort. Man kan också åka stomlinje 16 från Eketrägatan, Lindholmen samt Nordstan och från andra ändan av stan – Fyrktorget, Marklandsgatan.

————————————-

Torsdag 2012-08-02    Obs tiden: 18.00 – ca 20.00

Månadsmöte/Grillträff  med Humanisterna Väst

Vera Sandbergs allé 8 på Chalmersområdet (vägbeskrivning nedan)

Vice ordförande Stephan Mangold kommer att fixa en grill, grillverktyg samt två GP, som han lärt sig tända grillen med på ett chilenskt sätt. Grillen är troligen uppvärmd vid 18-tiden då det kan vara lämpligt att trilla in. Var och en får ta med ätbara saker att grilla. Runt grillen diskuterar vi angelägna frågor och delar med oss av livets erfarenheter.

Till efterrätt blir det vårt traditionella fika som vi har på torsdagsmötena. Glöm inte ta med en fikapeng. Platsen är som vanligt vid Chalmers. Men eftersom vi grillar så håller vi till utomhus.

Varmt välkomna runt grillen!

Vägbeskrivning med kollektivtrafik: Med linjerna 7 och 10 kommer man till Kapellplatsen, som är närmaste hållplats och med linjerna 6, 8 och 13 till hållplatsen Chalmers, som är en liten bit bort. Man kan också åka stomlinje 16 från Eketrägatan, Lindholmen samt Nordstan och från andra ändan av stan – Fyrktorget, Marklandsgatan.

Torsdag 2012-07-05    Obs tiden: 17.00 – ca 19.00

Månadsmöte med Humanisterna Väst

Sommaren har kommit och vi hoppas att det även gäller till vårt särskilda sommarmöte.

Vi ses som vanligt i Botaniska trädgården kl 17.00 med picknickattiraljer. Vi träffas innanför grindarna och letar sedan upp en lämplig gräsplätt för våra filtar och sittunderlag. Är det dåligt väder går vi till restaurangen/caféet.

Samtalsämne: Den humanistiska idén – vad är den mer än religionskritik? Programpunkter i höst – önskemål om föreläsare och aktiviteter?

Om du mot förmodan inte skulle hinna i tid så kan du ringa till Urban 0703-17 62 21 eller Sune  070-519 32 14 och fråga var vi håller hus.

Torsdag 2012-06-07  18.30 – 20.30

Månadsmöte med Humanisterna Väst
Vera Sandbergs allé 8 (rum Wasa C) på Chalmersområdet (vägbeskrivning nedan)

Religionsvetenskapens roll idag – kritisk eller försvarande?

Gästföreläsare är Jimmy Emanuelsson och David Westerberg, båda studenter i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Föreläsningen syftar till att ge en kort introduktion till religionsvetenskapen som forskningsfält. Vad sysslar egentligen religionsvetare med? Vad bör de syssla med? Föreläsningen ger även en historisk översikt över det religionsvetenskapliga studiets framväxt, och försöker ge en bild av varför disciplinen halkat efter när det gäller förklaringsmodeller, teorier och kritiska perspektiv.

Välkomna och glöm inte att ta med pengar till fika!

Vägbeskrivning med kollektivtrafik: Med linjerna 7 och 10 kommer man till Kapellplatsen, som är närmaste hållplats och med linjerna 6, 8 och 13 till hållplatsen Chalmers, som är en liten bit bort. Man kan också åka stomlinje 16 från Eketrägatan, Lindholmen samt Nordstan och från andra ändan av stan – Fyrktorget, Marklandsgatan.

Torsdag 2012-05-03  18.30 – 20.30

Månadsmöte med Humanisterna Väst
Vera Sandbergs allé 8 (rum Wasa C) på Chalmersområdet (vägbeskrivning nedan)

Leendet – världens vackraste språk

Dagens ämne ligger lite vid sidan om vad vi vanligtvis pratar om på våra möten. Detta är ett nytt sätt att låta humanister presentera sig och sina liv – och uppmana andra att göra samma sak.

Denna månad har vi nöjet att få lyssna på Hans Arvidsson som är ledamot i Humanisterna Västs styrelse och med mångårig erfarenhet som ägare av ett företag inom tandteknik.

Hans Arvidsson kommer bland annat att ge oss inblick i följande punkter:

 • Våra tänder är inte bara ett tuggorgan utan lika mycket en social kroppsdel.
 • Ett tilltalande leende ökar självsäkerheten
 • Olika tekniker, metoder och material för att restaurera slitna och nergångna bett presenteras
 • Kortaste vägen mellan 2 människor är ett leende
 • Le och bli lite gladare
 • Ett leende smittar
 • En dag utan skratt är bortkastad!

Välkomna och glöm inte att ta med pengar till fika!

Vägbeskrivning med kollektivtrafik: Med linjerna 7 och 10 kommer man till Kapellplatsen, som är närmaste hållplats och med linjerna 6, 8 och 13 till hållplatsen Chalmers, som är en liten bit bort. Man kan också åka stomlinje 16 från Eketrägatan, Lindholmen samt Nordstan och från andra ändan av stan – Fyrktorget, Marklandsgatan.

2012-04-12

Frölunda Kulturhus – Varför vill man så gärna tro?

Per Kornhall talar på Frölunda Kulturhus torsdag 12/4 kl kl 18 – 20.30.

Det är en svår sak att en dag vakna upp och begripa att man är medlem i en sekt. Grunden för ens tillvaro rycks undan när de värderingar man har handlat efter visar sig vara kulisser byggda på tomma löften och halvsanningar.

Per Kornhall lämnade Livets Ord efter att ha varit medlem i 17 år. 2010 kom han ut med boken Livets Ord – kontroll och manipulation i Jesu namn där han ger sin bild av organisationen och varför han gick med och lämnade. Med sin bok vill han bidra till förståelsen av hur vi skall hantera manipulativa ledare och de organisationer de bygger upp.

Per Kornhall är disputerad biolog, lärare och författare och har förutom boken om Livets Ord också skrivit boken Skapelsekonspirationen som är en kritisk granskning av den så kallade Intelligent Design-rörelsen.

Föredraget arrangeras av Föreningen Rådgivning om sekter (ROS) och Frölunda Kulturhus. Entréavgift: 20 kronor. Biljetter köps i luckan på Kulturhuset. Facebookevent: http://www.facebook.com/events/236837486398736/

__________________________________________________________________

2012-04-05

Månadsmöte med Humanisterna Väst

Vi samlas klockan 18.30 på Vera Sandbergs allé 8 (rum Wasa C) på Chalmersområdet.

Program del 1 – föreläsning

Bertil Johansson, som är ledamot av Humanisterna Västs styrelse kommer att prata över ämnet:

”Hur man får ut mesta möjliga av reproducerad musik  –  lite tips och råd, och dessutom dödandet av vissa myter”

Program del 2 – ombudsmöte

Det är kongress i slutet av april och vi har valt ett antal personer som skall representera Humanisterna Väst. Enligt stadgarna skall det hållas ett ombudsmöte som är öppet för alla medlemmar.

Vi kommer att gå igenom de motioner som är lämnade till kongressen för att få synpunkter från medlemmarna.

För den som vill vara miljömedveten: Med linjerna 7 och 10 kommer man till Kapellplatsen, som är närmaste hållplats och med linjerna 6, 8 och 13 till hållplatsen Chalmers, som är en liten bit bort. Man kan också åka stomlinje 16 från Eketrägatan, Lindholmen samt Nordstan och från andra ändan av stan – Fyrktorget, Marklandsgatan.

__________________________________________________________________

2012-03-31

Frölunda kulturhus

Lena Andersson talar på Frölunda Kulturhus lördag 31/3 kl 15.00.

___________________________________________________________________________________

2012-03-15

Till årsmötet slöt 21 medlemmar upp. Det avlöpte enligt dagordningen.


Kjell återlämnar standaret till Sune efter 1 års lån.

2012 års styrelse:

Från vänster: Hans, Ibo, Bertil, Ralf, Lars-Erik, Sven Olof, Sune, Björn och Urban. Stephan Mangold saknas på bilden.

______________________________________________________________
2012-03-02

Enligt ryktet är filmen Vi måste prata om Kevin ett måste för oss Humanister!
Den går på 
BioPalatset men bara någon dag till. Kan förlängas om många
strömmar till. Behandlar ämnet Aspergers syndrom på ett respektfullt sätt.
Vad säger vetenskapen om frågor som: Vem får diagnosen? Vad gör de som
får den? Präglas någon yrkesgrupp av syndromet? Osv …

______________________________________________________________

2012-03-01

Månadsmöte mars – se nedan (lite längre ner)!

2012-03-15

Årsmötet kommer att äga rum den 15 mars klockan 18.30

Eventuella motioner skall vara inlämnade senast den 16 februari. Det går bra att sända till mig eller någon annan i styrelsen.

Adress och vägbeskrivning:
Vera Sandbergs allé 8 (rum Wasa C) på Chalmersområdet.
För den som vill vara miljömedveten: Med linjerna 7 och 10 kommer man till Kapellplatsen, som är närmaste hållplats och med linjerna 6, 8 och 13 till hållplatsen Chalmers, som är en liten bit bort. Man kan också åka stomlinje 16 från Eketrägatan, Lindholmen samt Nordstan och från andra ändan av stan – Fyrktorget, Marklandsgatan.

Dagordning kommer att sändas ut senast två veckor innan mötet där även följande kommer att ingå:
· Motioner
· Verksamhetsberättelse
· Resultat- och balansräkning
· Revisionsrapport
· Verksamhetsplan
· Budget
· Valberedningens förslag

Med vänlig hälsning
Humanisterna Väst

Urban Jansson
0703-17 62 21

___________________________________

Anmälan till Humanisthelgen 30 mars-1 april ››››
___________________________________

2012-03-01

Professor Lars Lilliestam från Kulturvetenskap GU berättar om ”Vad gör människor med musiken – och musik med människor”.

Lars Lilliestam presenteras så här på Wikipedia:

född 1951, svensk musikvetare. Lilliestam har varit verksam som universitetslärare och forskare sedan 1975, tog doktorsexamen 1989, och är sedan 2002 professor i musikvetenskap vid Göteborgs universitet. Har varit involverad i den uppmärksammade debatten om den svenska musikvetenskapens inriktning och framtid, bland annat i STM-online.[1]

Bibliografi [redigera]

  • Musikalisk ackulturation. Från blues till rock. En studie kring låten Hound Dog. Doktorsavhandling, Göteborgs universitet, 1988.
  • Sälj det i toner. Om musik i TV-reklam., tillsammans med Erling Bjurström Stockholm: Konsumentverket, 1993.
  • Gehörsmusik. Blues, rock och muntlig tradering. Göteborg: Akademiförlaget 1995.
  • Svensk rock. Musik, lyrik, historik. Göteborg: Bo Ejeby Förlag, 1998.
  • ”En dödsmetall-hardcore-hårdrocksgrej, det är jättesvårt att förklara.” Göteborgska gymnasister tänker och talar om musik. Skrifter från Institutionen för musikvetenskap, Göteborgs Universitet, nr 69, 2001.
  • MusiklivBo Ejeby Förlag, 2006

Vi samlas klockan 18.30 på Vera Sandbergs allé 8 (rum Wasa C) på Chalmersområdet. Kom ihåg 30:- till fikaavgiften!

För den som vill vara miljömedveten: Med linjerna 7 och 10 kommer man till Kapellplatsen, som är närmaste hållplats och med linjerna 6, 8 och 13 till hållplatsen Chalmers, som är en liten bit bort. Man kan också åka stomlinje 16 från Eketrägatan, Lindholmen samt Nordstan och från andra ändan av stan – Fyrktorget, Marklandsgatan.

Välkomna!
HumVäst

________________________________________________

2012-02-02

Föredragshållare David Eskilsson, Ordförande i Göteborgs avdelningen för Vetenskap och Folkbildning.
Rubrik: Vetenskaplig skepticism, vad är det?
Föreningen Vetenskap och Folkbildning har till syfte att främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. Särskilt tar föreningen som sin uppgift att i en fri opinionsbildning bekämpa de felaktiga föreställningar som förekommer i frågor som kan avgöras vetenskapligt. En viktig del av den vetenskapliga folkbildningen är att klargöra vilka frågor som kan respektive inte kan avgöras med vetenskapliga metoder. Föreningen ansluter sig till den politiska demokratins principer. Föreningen är partipolitiskt neutral och obunden i religiösa trosfrågor.

Vi samlas klockan 18.30 på Vera Sandbergs allé 8 (rum Wasa C) på Chalmersområdet.

För den som vill vara miljömedveten: Med linjerna 7 och 10 kommer man till Kapellplatsen, som är närmaste hållplats och med linjerna 6, 8 och 13 till hållplatsen Chalmers, som är en liten bit bort. Man kan också åka stomlinje 16 från Eketrägatan, Lindholmen samt Nordstan och från andra ändan av stan – Fyrktorget, Marklandsgatan.

Välkomna!
Humanisterna Väst

PS. Kom ihåg 30:- till fika. DS.

2012-02-09

2012-01-12

Nästa möte med Humanisterna Väst är torsdag den 12 januari

Vi samlas klockan 18.30 på Vera Sandbergs allé 8 (rum Wasa C) på Chalmersområdet.

För den som vill vara miljömedveten: Med linjerna 7 och 10 kommer man till Kapellplatsen, som är närmaste hållplats och med linjerna 6, 8 och 13 till hållplatsen Chalmers, som är en liten bit bort. Man kan också åka stomlinje 16 från Eketrägatan, Lindholmen samt Nordstan och från andra ändan av stan – Fyrktorget, Marklandsgatan.

Program

Vi kommer att få lyssna till en föreläsning av 2011 års Hedeniuspristagare:

Gunnar Göthberg, överläkare vid Drottning Silvias Barnsjukhus.

Juryns motivering till priset var:

”Humanisterna värnar om varje individs rätt till kroppslig integritet och bejakar såväl de mänskliga rättigheterna som konventionen om barns rättigheter. Till följd av detta anser Humanisterna att omskärelse av pojkar borde behandlas på samma sätt som könsstympning av flickor, med undantag för fall då medicinska skäl föreligger. Religiös/kulturell könsstympning av barn i Sverige 2011 borde inte tillåtas.

Överläkare Gunnar Göthberg har med stöd av Barnkonventionen och egen övertygelse tagit ställning mot omskärelse av pojkar, något som han anser ska betraktas som ett övergrepp. För sitt ställningstagande och aktiva engagemang tilldelas han 2011 års Hedeniuspris.”

Gunnar kommer att förklara varför han anser att omskärelse av pojkar bör förbjudas. Tillfälle finns också för frågor och diskussion.

Varmt välkomna!

Med vänlig hälsning
Humanisterna Väst

PS. Kom ihåg 30:- till fika. DS.

2011-12-01

Vi lyssnar till och tittar på författaren Theodor Kallifatides som berättar om sin väg från djupt troende till övertygad icke-troende i ett finstämt och personligt föredrag.

Theodor Kallifatides har givit ut ett trettiotal skönlitterära verk och har tilldelats ett stort antal litterära priser. År 2000 utnämndes han av svenska regeringen till professor ”för ett storartat författarskap”. Hans senaste bok är den självbiografiska romanen Det gångna är inte en dröm.

Föredraget är inspelat på ABF Stockholm av Henrik Thomé den 17 november 2011.

Vi samlas klockan 18.30 på Vera Sandbergs allé 8 (rum Wasa C) på Chalmersområdet.

För den som vill vara miljömedveten: Med linjerna 7 och 10 kommer man till Kapellplatsen, som är närmaste hållplats och med linjerna 6, 8 och 13 till hållplatsen Chalmers, som är en liten bit bort. Man kan också åka stomlinje 16 från Eketrägatan, Lindholmen samt Nordstan och från andra ändan av stan – Fyrktorget, Marklandsgatan.

Välkomna!
Humanisterna Väst

PS. Om du inte kan komma på mötet och ”uppleva” Theodor Kallifatides tillsammans med oss andra ligger videoinspelningen av föredraget här. DS.

2011-11-17

Mingelkväll 

Intresserade samlas på restaurang Othello runt 18-tiden. Adressen är Östra Hamngatan 5, Göteborg. Lätt att nå, parkering i Femman, spårvagnar i närheten.

Kanske för att prata med andra humanister om Humanisternas inriktning; vad står vi för, vad vill du att vi ska stå för, vad attraherar andra?

Välkomna!
Humanisterna Väst

________________________________________

Sommarveckan

har svårt att samla deltagare i allmänhet och yngre i synnerhet. Se en tänkbar lösning »»»

________________________________________

2011-12-10

Till nya medlemmar!

Vi hoppas att du trivs med ditt beslut att gå med i och stödja Humanisterna.
Nu vill vi återgälda detta med ett välkomstmöte för att stödja dig som är ny
medlem. Inbjudan skickas till alla som anslutit sig sedan i våras.

Program:
– Vi går igenom av vad Humanisterna står för enligt Sommarveckans kursplan
– Vi bjuder på kaffe och macka
– Efter fikat svarar vi på frågor och öppnar för en spontan debatt
– Din röst är viktig inte minst i utvecklingen av Förbundet

Tid: Lördagen den 10 dec kl 15.00-17.00
Plats: Mjuk Biltvätt på Södra Hamngatan 23 i Göteborg

Mötet kan kombineras med julhandel i Göteborg och Jul på Liseberg (öppet 12-22).
Anmäl dig nedan per mejl senast den 5 dec.

OBS – svara till Kjell på vastbloggen@gmail.com

Välkommen!
Kjell Ericson
Ordf Humanisterna Väst

___________________________________________

2011-11-03

Eduardo Grutzky föreläser och berör! Ingen går därifrån oberörd!!

Eduardo Grutzky föddes 1956 i Argentina.  Han deltog i vänstergerillan Montoneros vilket medförde en sju år lång fängelsevistelse under mycket svåra förhållanden. En Amnesty-grupp från Island räddade hans liv 1977.  1981 utvisades han till Israel, där han engagerade sig i fredsrörelsen. Sedan 1984 är Eduardo bosatt i Sverige. Här han har kontinuerligt arbetat med utsatta grupper, framförallt kvinnor och barn, och mänskliga rättigheter.  Eduardo startade Sobelhuset (1993), Elektra (2001), Sharaf Hjältar (2003) samt var med och skapade ALMAeuropa, den organisation som han för närvarande verkar i.

Eduardo Grutzkys föreläsningar berör kopplingen mellan mångkulturalismen, det mångkulturella samhället, och kvinnornas situation.

När ett samhälle börjar diskutera särskilda rättigheter för vissa grupper är risken stor att många individer i dessa grupper – framförallt unga kvinnor och barn – ser sina mänskliga rättigheter åsidosatta för att tillfredställa gruppens oftast självutnämnda representanter.

Hur bygger vi upp ett samhälle som består av individer som härrör från olika kulturer, som respekterar och bejakar olikheterna, men som samtidigt tillgodoser behovet av skydd för individer som saknar makt inom den egna gruppen?

Eduardo Grutzky är ledamot i Humanisternas förbundsstyrelse.

Vi samlas klockan 18.30 på Vera Sandbergs allé 8 (rum Wasa C) på Chalmersområdet.

För den som vill vara miljömedveten: Med linjerna 7 och 10 kommer man till Kapellplatsen, som är närmaste hållplats och med linjerna 6, 8 och 13 till hållplatsen Chalmers, som är en liten bit bort. Man kan också åka stomlinje 16 från Eketrägatan, Lindholmen samt Nordstan och från andra ändan av stan – Fyrktorget, Marklandsgatan.

Välkomna!
Humanisterna Väst

2011-10-20

Extramöte om vårt idéprogram

Vi har en grupp, som arbetar med att ta fram ett nytt idéprogram för Humanisterna. Fredrik Idevall leder arbetet för denna grupp. Vi har förmånen att få hit Fredrik till Göteborg och kallar därför till ett extramöte där du har möjlighet att lägga dina synpunkter på idéprogrammet.

Vi samlas klockan 18.30 på Vera Sandbergs allé 8 (rum Wasa C) på Chalmersområdet.

För den som vill vara miljömedveten: Med linjerna 7 och 10 kommer man till Kapellplatsen, som är närmaste hållplats och med linjerna 6, 8 och 13 till hållplatsen Chalmers, som är en liten bit bort. Man kan också åka stomlinje 16 från Eketrägatan, Lindholmen samt Nordstan och från andra ändan av stan – Fyrktorget, Marklandsgatan.

Med vänlig hälsning
Humanisterna Väst

Urban Jansson
0703-17 62 21

2011-10-06

På kvällens agenda har vi två punkter. Första halvtimman kommer vi att ägna åt att diskutera ett livssynsneutralt ceremonirum på Heden i Göteborg. Vi får besök av John Pantzar som är student på arkitektskolan i Lund. Han håller på med sitt examensarbete och vi får möjlighet att tillsammans med honom diskutera hur ett ”Humanismens hus” kan se ut i Göteborg.

Efter en kort paus tittar vi på ett avsnitt, ”Frihetens pris”, ur serien ”Kampen om internet” på www.urplay.se. Vi får svar på frågor som:
 • Vad skiljer Googles sökmotor från andra?
 • Varför finns gmail – vad tjänar Google på det?
 • Hur ser Googles affärsmodell ut?
 • Är det gratis att söka på Google?
 • Är jag anonym när jag söker?
 • Vem äger mina bilder?

Därefter tar vi den traditionella fikapausen, minglar och smälter det vi har sett. Sedan debatterar vi i samlat forum etiken på nätet; vad bör jag tänka på, undvika, myter osv. Inlägg i debatten: Vad gäller på Facebook?

Plats: Som vanligt på Chalmers, Vera Sandbergs allé 8 (rum Wasa C).

Tid: OBS! kl 18.30 till 20.00 (absolut senast 20.30).

För den som vill vara miljömedveten: Med linjerna 7 och 10 kommer man till Kapellplatsen, som är närmaste hållplats och med linjerna 6, 8 och 13 till hållplatsen Chalmers, som är en liten bit bort. Man kan också åka stomlinje 16 från Eketrägatan, Lindholmen samt Nordstan och från andra ändan av stan – Fyrktorget, Marklandsgatan.

Välkommen!
Humanisterna Väst

2011-10-20

Uppmärksamma även att mingelkvällen den här månaden är omvandlad till ett medlemsmöte med Fredrik Idevall från Örebro. Han sitter i Förbundsstyrelsen och vi ska ägna kvällen åt ”idéprogrammet”. Tid och plats som vanligt; Wasa 3 på Chalmers kl 18.30.

2011-09-22–25

Bokmässan

2011 års Bokmässa är den 27:e i raden och temat i år är tyska språket under rubriken Tre länder – ett språk, Tyskland, Österrike och Schweiz.

Humanisterna deltar på Bok- och Biblioteksmässan 2011 i Göteborg på sedvanligt vis. Vi bemannar vår monter i tretimmarsskift varje dag och informerar om Humanisternas verksamhet samt säljer ett 10-tal boktitlar.

I år signerar Birgitta Forsman sin bok ”Gudlös etik” i vår monter på fredagen kl. 11.30-11.50.

Ca 100.000 personer besöker mässan varje år.


Montern 2010

Välkommen till Humanisternas monter Monter B 03:50!

Humanisterna Väst
Bokmässegruppen

2011-09-01

September månadsmöte handlar om TID! Nu på torsdag!

Vad är tid? Hur kan den beskrivas vetenskapligt? Hur har vi sett på tid i ett historiskt perspektiv.

Finns kulturella skillnader i sättet att beskriva begreppet tid? Vad säger filosoferna om tid?

Stephan Mangold kommer bland annat berätta om sina egna upplevelser och hur hans världsbild ”bröt ihop” vid 27 års ålder i samband med en lång resa till Asien. Vi ser fram emot ett intressant och spännande samtal kring detta tema.

Vi tittar också på vetenskapens senaste och sensationella uppgifter om tid i programmet Universum!  Förlåt men BBC-programmen ligger tydligen kvar på SVT Play bara en vecka. Ett annat tips: Stephen Hawking och Big Bang del 2. ”Bläddra” fram till 28:15: hur Hawking förenar relativitetsteorin (den stora världen) och kvantmekaniken (den lilla världen).

Plats: Som vanligt på Chalmers, Vera Sandbergs allé 8 (rum Wasa C).

Tid: OBS! kl 18.30 till 20.00 (absolut senast 20.30).

För den som vill vara miljömedveten: Med linjerna 7 och 10 kommer man till Kapellplatsen, som är närmaste hållplats och med linjerna 6, 8 och 13 till hållplatsen Chalmers, som är en liten bit bort. Man kan också åka stomlinje 16 från Eketrägatan, Lindholmen samt Nordstan och från andra ändan av stan – Fyrktorget, Marklandsgatan.

Välkommen!
Humanisterna Väst

2011-08-04

Augustimötet ägnar vi åt de aktuella händelserna i Norge under rubriken:

 • Vilket ansvar har vi för terrordåden i Norge?

Vi gör nedslag i nyhetsflödet; Anne Holt i DNdagbladetVärmlands FolkbladNytt24  (nyhetsbevakning), terroristens manifesteurabia, Tännsjö i DN, utbudet på Youtube  …

Före fikat går vi igenom exempel ur nyhetsflödet, delar in oss i grupper och diskuterar en tilldelad frågeställning.

Efter fikat har vi en gemensam diskussion i storgruppen. Exempel på frågeställningar: Har vi ett gemensamt ansvar för terrordåd? Hur kan vi motarbeta terrorism i ett öppet samhälle? Hur bekämpar vi våldsideologier? På vilket sätt är ett ännu öppnare samhälle ett bra botemedel? Kan detta hända även i Sverige? Hur klarar vår demokrati kriser av det här slaget? Hur kommer konservativ Kristendom till uttryck i Sverige? Hur har etablissemanget i Norge skött affären?

Debatten bör hållas på en principiell nivå med utgångspunkt i det aktuella terroristdådet som fenomen, inte huruvida terroristen är sjuk eller inte. Avsikten är att alla ska få tillfälle att prata om dådet och sätta sig in i och lyssna till andras synpunkter på fenomen som ideologier och våld, hoten mot demokratin och det sekulära samhället, konservativ kristendom och islamofobi osv.

Debatten knyter an till Caroline Fourests föredrag om mångkulturalism, rasism och sekularism som vi hade som utgångspunkt i juni. Frågeställningar som i högsta grad angår Humanisterna!

Plats: Vi samlas som vanligt på Chalmers, Vera Sandbergs allé 8 (rum Wasa C).

Tid: OBS! kl 18.30 till 20.00 (absolut senast 20.30).

För den som vill vara miljömedveten: Med linjerna 7 och 10 kommer man till Kapellplatsen, som är närmaste hållplats och med linjerna 6, 8 och 13 till hållplatsen Chalmers, som är en liten bit bort. Man kan också åka stomlinje 16 från Eketrägatan, Lindholmen samt Nordstan och från andra ändan av stan – Fyrktorget, Marklandsgatan.

Välkommen!
Humanisterna Väst

________________________________________________________

Minnesanteckningar från möte med Humanisterna Väst 2011-07-07

Totalt hade 17 medlemmar och blivande medlemmar samlats i Botaniska Trädgården.

Vi hade en fri diskussion som leddes av Kjell där ett av målen var att få fram idéer inför höstens program. Men diskussionen handlade även om andra saker som t ex vårt idéprogram.

Här följer de förslag på idéer som kom fram under mötet:

  • Den humanistiska idén
  • Roger Wiklund. Föredrag med underlag från hans bok ”Jesus som aldrig funnits”
  • Alternativmedicin
  • Föredrag om de mänskliga rättigheterna (och andra liknande konventioner)
  • Besök på pizzeria och utnyttja deras stor-TV för att visa föredrag från TED (nätet) och sedan diskutera.
  • Filosofiska caféer
  • Seminarieserie från Humanistiska sommarveckan
  • Meningen med (ditt) liv/Meningen i livet
  • Inbjud Fredrik Idrevall att tala om Idéprogrammet (jag har redan skrivit till honom)

Dessutom framkom följande önskemål:

  • Försök att få fram ytterligare dagar att ”fira”. T ex höstdagjämningen, 21 juni internationella humanistdagen, FN-dagen.
  • Få fram ett kvinnoperspektiv (detta diskuterades ur olika synvinklar). Här gavs ett filmtips: Agora om Hypatias liv (kvinnlig grekisk matematiker och filosof)

Ett annat filmtips: Orlando som bygger på en biografi av Wirginia Woolf

Ett helt annat ämne: Tips om att Humanisterna skall medverka på Bröllopsmässa för att få ut budskapet att vi erbjuder vigslar.

Vid anteckningarna
Urban Jansson

Ett stort TACK till alla som kom till Botaniska igår! God stämning, mycket prat, picknick, bra väder och fruktsamt idéutbyte som kommer att ge avtryck i höst. Återkommer här när Urbans anteckningar blir tillgängliga.

Hälsningar
Kjell (ordf som satt mitt i ringen)

_______________________________________________________

2011-07-07

Det är redan juli! Ljuva maj färgade marken med den stora blompraktens alla miljoner kronblad.Juni värmer sakta upp badvattnet och i juli ska vi lata oss på stranden och i hängmattan och lyssna på P1!

Vi ses som vanligt i Botaniska trädgården kl 17.00 med picknickattiraljer.
Samtalsämne: Den humanistiska idén – vad är den mer än religionskritik? Programpunkter i höst – önskemål om föreläsare och aktiviteter? (Om vi är minst fem styrelsemedlemmar närvarande kan vi fatta beslut om programpunkter.)

Välkomna!
Humanisterna Väst

2011-06-09

Juni månadsmöte

Caroline Fourest: ”Grupper, t ex religiösa, begär i toleransens namn med hänvisning till religionsfrihet att få bli särbehandlade, t ex gå före i en vårdkö därför att det är sabbat i morgon eller bära kniv på skolavslutningen enligt sikhisk tradition, som krockar med jämlikhet. Det startar med mycket berättigad och god välvilja men slutar med raka motsatsen.

Sekularism och antirasism ska aldrig motarbetas. Det är inget multikulturellt problem. Det handlar om religiösa extremister som försöker använda tolerans för att bygga ett intolerant samhälle. När vi väljer rätt benämning väljer vi den rätta kampen.”

Vi använder Caroline Fourests föreläsning i Stockholm som inledning till kvällens fördjupande samtal. Sekularism, mångkultur, rasism, religiös extremism, humanism, tolerans … vi skapar reda i mångfalden av begrepp och vad de står för. Var går gränsen för tolerans? Krockar toleransen med yttrandefriheten? Med religionsfriheten? Måste religion vara en privatsak?

Vi samlas som vanligt klockan 18.30 på Vera Sandbergs allé 8 (rum Wasa C) på Chalmersområdet.

Ta med 30:- till fikat.

Välkomna!
HumVäst

2011-05-05

Maj månadsmöte

Blindskolan Livet. Finns det någon mening med att vi famlar omkring som blinda här på jorden och inte förstår varifrån vi kommer, varför vi är här och om vi är på väg någonstans? Författaren Ulla Keyling presenterar utmanande tankar från sin bok LEKA BLINDBOCK; Om varför vi är här på jorden.

Vi samlas som vanligt klockan 18.30 på Vera Sandbergs allé 8 (rum Wasa C) på Chalmersområdet.

Ta med 30:- till fikat.

Välkomna!
HumVäst

2011-05-04

EXTRA!EXTRA!EXTRA!EXTRA!EXTRA!EXTRA!EXTRA!EXTRA!EXTRA!

Samtalskväll på temat:


Kan tro och vetande förenas?

Samtalet syftar till att lyfta centrala frågor och bjuda på kunskap utifrån två olika synsätt. Kvällen är ett samarrangemang mellan Göteborgs Kristna Akademiker (GKA), Unga Humanister Göteborg och Humanisterna Väst. Vi hälsar först publiken välkommen genom att presentera oss. Sedan initierar moderator Per Landgren (KD) samtalskvällen med några egna ord och bjuder in företrädarna för respektive ”sida” (Mats Selander och Kjell Ericson) till var sitt max 10 min långt anförande som inledning till kvällens samtal.

Utifrån inledningsanförandena ställer moderatorn frågor till båda sidorna och ”känner av” publiken fram till kl 19.00.

Vi bryter för fika och mingel med uppmaningen till alla att ”söka upp någon du inte känner!”

Återsamling senast kl 19.30; publiken ställer frågor till panelen bestående av Mats, Daniel och Sebastian samt Ralf , Stephan och Kjell.

Från Göteborgs Kristna Akademiker (GKA): Daniel Sääf, Mats Selander och Sebastian Ibstedt
Från UngHum Göteborg: Ralf Damaschke (ordf)
Från HumVäst: Stephan Mangold och Kjell Ericson (ordf)

Plats: Vi samlas som vanligt på Chalmers, Vera Sandbergs allé 8 (rum Wasa C).

Tid: OBS! kl 18.00 till 20.00 (absolut senast 20.30).

För den som vill vara miljömedveten: Med linjerna 7 och 10 kommer man till Kapellplatsen, som är närmaste hållplats och med linjerna 6, 8 och 13 till hållplatsen Chalmers, som är en liten bit bort. Man kan också åka stomlinje 16 från Eketrägatan, Lindholmen samt Nordstan och från andra ändan av stan – Fyrktorget, Marklandsgatan.

Alla är varmt välkomna (ta med 20:- till fikat)!
Kjell Ericson
Ordf HumVäst

2011-04-21

Visst är det skärtorsdag och visst har vi pubkväll på Othello. Du kan säkert få en äggtoddy.

”Skärtorsdagen är en högtidsdag som infaller torsdagen före påsk (2011 innebär detta den 21 april), dagen före långfredagen. Denna dag firar kristenheten att Jesus instiftade nattvarden. Bakgrunden var att Jesus den natten firade den judiska påskmåltiden tillsammans med sina lärjungar. Vissa exegeter menar att han då förklarade symboliken hos ett av bröden och en av bägarna (de som judarna menade tillhörde den stundande Elia), som sin kropp respektive sitt blod.

Namnet kommer av ”skära” som förr betydde ”rena”, vilket syftar på att Jesus tvättade lärjungarnas fötter före deras sista måltid.” Ur Wikipedia.

Kl 18.00. Adressen är Östra Hamngatan 5 i Göteborg. Lätt att nå, parkering i Femman, spårvagnar utanför dörren.

Ses där!
HumVäst

2011-04-07

Månadsmötet torsdagen den 7 april ägnar vi åt pseudovetenskap

Publiken var intresserad, filmen är pedagogisk (texten är för snabb på sina ställen) och Ibo gjorde ett alldeles utmärkt jobb både som värd och debattledare för kvällen. Debatten var livlig redan före fikat bland de 25 deltagarna och tillställningen kan med fog beskrivas som snudd på succé!

I filmen hänvisar Brian Dunning bl a till de stora talens lag. Ett exempel är den märkliga företeelsen att människor tänker på eller drömmer om någon som avlider i samma stund. Alla känner, hör talas om eller läser om ca 10 släktingar, bekanta eller kändisar som dör under ett år. Det verkar rimligt att ”i samma stund” betyder ungefär inom fem minuter och det finns 105.120 st 5 minutersintervall på ett år. Chansen att just du skulle uppleva sensationen är alltså 1 på 10.512 (10 x 1/105.120); inte så stor. Men räknat på hela befolkningen blir det 856 svenskar (9 milj x 1/10.512) som varje år upplever att de på något ”övernaturligt sätt fick en föraning” om den avlidne. Om precisionen inte är bättre än 10 minuter blir det 1.712 eller om den är en kvart blir det 2.568 svenskar som upplever en högst naturlig tillfällighet. Kvällstidningsrubrik: 2.568 svenskar fick telepatiskt veta nära anförvants borgång

Brian Dunning presenterade också några boktips: The Demon-Haunted World av Carl Sagan (se sista intervjun med Carl Sagan [scrolla ner]), Flim-Flam! av James Randi, Huckleberry Finn av Mark Twain och sin egen bok Skeptoid.

Brian Dunning, som har gjort filmen, publicerar sig kontinuerligt på http://skeptoid.com/

Ämnet introduceras genom att vi tittar på filmen Here Be Dragons – An introduction to critical thinking.

Om det bränner till i filmen kan vi göra en kort ”pratpaus” annars väntar vi med debatten till efter fikapausen. Om du vill förbereda dig finns filmen på många ställen på nätet. Vi visar filmen med svensk text!

Vi samlas som vanligt klockan 18.30 på Vera Sandbergs allé 8 (rum Wasa C) på Chalmersområdet.

För den som vill vara miljömedveten: Med linjerna 7 och 10 kommer man till Kapellplatsen, som är närmaste hållplats och med linjerna 6, 8 och 13 till hållplatsen Chalmers, som är en liten bit bort. Man kan också åka stomlinje 16 från Eketrägatan, Lindholmen samt Nordstan och från andra ändan av stan – Fyrktorget, Marklandsgatan.

Välkomna!

Med vänlig hälsning
Humanisterna Väst

2011-03-17

Månadens pub på Othello som vanligt runt 18-tiden. Adressen är Östra Hamngatan 5 i Göteborg. Lätt att nå, parkering i Femman, spårvagnar utanför dörren.

Vad vi ska prata om? Alla frågor har en humanistisk anknytning eller …

Välkomna!
Humanisterna Väst

2011-03-03

Månadsmöte med Humanisterna Väst torsdagen den 3 mars

Vi samlas klockan 18.30 på Vera Sandbergs allé 8 (rum Wasa C) på Chalmersområdet.

För den som vill vara miljömedveten: Med linjerna 7 och 10 kommer man till Kapellplatsen, som är närmaste hållplats och med linjerna 6, 8 och 13 till hållplatsen Chalmers, som är en liten bit bort. Man kan också åka stomlinje 16 från Eketrägatan, Lindholmen samt Nordstan och från andra ändan av stan – Fyrktorget, Marklandsgatan. Ta med 30:- till fika.

Föredragshållare är professor Måns Henningson, som kommer att prata om ”Kvantfysik i ett filosofiskt perspektiv”.

Alla är välkomna!

Med vänlig hälsning
Humanisterna Väst

2011-02-17

Du är välkommen på årsmöte i Humanisterna Väst torsdag den 17 februari klockan 18.30.

Eventuella motioner sänds före den 14 februari till Sune Kronlid. Hans mailadress är sune@kronlid.com

Adress och vägbeskrivning:

Vi samlas klockan 18.30 på Vera Sandbergs allé 8 (rum Wasa C) på Chalmersområdet.

Dagordning/Fördragningslista

1) Mötets öppnande,

Godkännande av Föredragningslista
Godkännande av kallelsen
Anmälan om övriga frågor

2) Val av mötesordförande

Val av protokollförare
Val av justerare
Val av rösträknare
Upprättande av röstlängd

3) Föredragning, Verksamhetsberättelsen (ordföranden)

4) Föredragning, Bokslut (kassören)

5) Revisionsberättelse, fråga om styrelsens ansvarsfrihet (röstning)

6) Fastställande av antal ledamöter i kommande styrelse (minst 3)

7) Val av styrelseordförande och ledamöter.

Föredragning av valberedningen
Styrelsen väljer själv kassör i konstituerande mötet
Val av kongressombud

VIII) Val av revisor och revisorssuppleant

9) Inkomna motioner

10) Verksamhetsberättelse 2010

11) Verksamhetsplan 2011

12) Förslag och information från avgående styrelsen

13) Val av valberedning

14) Övriga frågor (informationspunkt)

15) Mötet avslutas

Kallade:

Samtliga medlemmar i Humanisterna Väst

För den som vill vara miljömedveten: Med linjerna 7 och 10 kommer man till Kapellplatsen, som är närmaste hållplats och med linjerna 6, 8 och 13 till hållplatsen Chalmers, som är en liten bit bort. Man kan också åka stomlinje 16 från Eketrägatan, Lindholmen samt Nordstan och från andra ändan av stan – Fyrktorget, Marklandsgatan.

Med vänlig hälsning
Humanisterna Väst

2011-02-03

Nästa möte med Humanisterna Väst är torsdag den 3 februari

Vi samlas klockan 18.30 på Vera Sandbergs allé 8 (rum Wasa C) på Chalmersområdet.

För den som vill vara miljömedveten: Med linjerna 7 och 10 kommer man till Kapellplatsen, som är närmaste hållplats och med linjerna 6, 8 och 13 till hållplatsen Chalmers, som är en liten bit bort. Man kan också åka stomlinje 16 från Eketrägatan, Lindholmen samt Nordstan och från andra ändan av stan – Fyrktorget, Marklandsgatan.

Mötet kommer att handla om Döden. Det låter mörkt och hemskt. Men det är en viktig fråga att våga prata om.

Deltagarna kommer att få arbeta i grupp med att bland annat fylla i Vita arkivet.

Välkomna!

Med vänlig hälsning
Humanisterna Väst

2011-01-20

Årets första mingelkväll på torsdag

Humanistiskt intresserade samlas på restaurang Othello runt 18-tiden. Adressen är Östra Hamngatan 5, Göteborg. Lätt att nå, parkering i Femman, spårvagnar utanför dörren.

Vad vi ska prata om? Alla frågor har en humanistisk anknytning eller …

Välkomna!
Humanisterna Väst

2011-01-13

En tillönskan om ett gott slut på 2010 och ett Gott Nytt År 2011!

Vi vill informera om två aktiviteter i början av året:

Nästa möte med Humanisterna Väst är torsdag den 13 januari

Vi samlas klockan 18.30 på Vera Sandbergs allé 8 (rum Wasa C) på Chalmersområdet.

För den som vill vara miljömedveten: Med linjerna 7 och 10 kommer man till Kapellplatsen, som är närmaste hållplats och med linjerna 6, 8 och 13 till hållplatsen Chalmers, som är en liten bit bort. Man kan också åka stomlinje 16 från Eketrägatan, Lindholmen samt Nordstan och från andra ändan av stan – Fyrktorget, Marklandsgatan.

Mötet kommer att bestå av tre delar:

 1. Sven-Olof Andersson och Emma Massey kommer att berätta om sin resa till Marocko, där de besökt Oum el Banine dit pengar från Humanisternas insamling går.
 2. Samtal med mötesdeltagarna om året som gått – synpunkter mottages tacksamt.
 3. Samtal med mötesdeltagarna om önskade framtida aktiviteter – alla synpunkter mottages tacksamt

OBS! 2011-01-10

Dessutom vill vi tipsa om följande aktivitet, som arrangeras av VoF den 10 januari:

Föredrag i Göteborg: Darwin och hans finkar… och vad hände sedan

Staffan Ulfstrand, professor emeritus i ekologisk zoologi och årets folkbildare 2009, gästar Göteborg. Han berättar om Darwins besök på Galapagos, de observationer han gjorde där, och hur finkarnas näbbar bidrog till ”världens bästa idé”. Han ger oss även glimtar ur ett spännande pågående forskningsarbete om dessa fåglars evolution.

Tid: måndagen den 10 januari 2011 kl. 19:00
Plats: Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsg. 6, Göteborg
Övrigt: Öppet för allmänheten och fri entré

Om du har frågor om föredraget kan du kontakta Jonas Wieszkos på 070-445 81 84

Med vänlig hälsning
Humanisterna Väst

Urban Jansson
0703-17 62 21

2010-12-16

Visst är det mingel ikväll! Sista gången inför Jul och det här året. På Othello kl 18.00 och en stund framåt.

Vi ses!
Kjell

2010-12-02

Under torsdagsmötet den 2 december pratar jag om ”Är Sverige världens bästa land – myter och sanningar i ett humanistiskt perspektiv?” Den presenterade bilden bygger i huvudsak på fakta och statistik som är sammanställd utanför Sverige. Alltså Sverige bedömt utifrån.

Först bilder och föredrag, sedan fika och debatt.

Finns det ett bästa land i världen? Hur hamnade vi där vi är? Vart är vi på väg? Vilket förhållande har du till fosterlandet? Är vi framme vid målet? Ställer man sig samma fråga i andra länder?

Tid och plats som vanligt.

Välkommen!
Kjell Ericson

______________________________________________________________________________________

Jarusalem – samtal, dialogplats och utställning

Under november och december bjuder Världskulturmuseet i Göteborg in till samtal om tro och sexuell läggning, en viktig fråga i samhällsdebatten. Museet satsar på samtal och programkvällar om tro, text och tolkning, yttrandefrihet och diskriminering för att låta olika åsikter höras och mötas i frågan.

Den 10 november öppnade också fotografen Elisabeth Ohlson Wallins utställning ‘Jerusalem’ på museet som en viktig röst i samtalet. I utställningen visas 17 bilder, där Elisabeth Ohlson Wallin tolkat kristendomens, judendomens och islams förhållande till sexuell läggning och HBTQ-personer. Utställningen visas t o m 1 december och kostar 60 kr i entré.

Mitt personliga intryck och mina reflektioner efter att ha besökt utställningen:

Jag, vit man i övre medelåldern, högutbildad, heterosexuell, gift, uppväxt på svensk landsbygd utan att gud var närvarande i hemmet, såg tillsammans med hustrun fotoutställningen Jerusalem för en stund sedan på Världskulturmuseet i Göteborg. Vid första anblicken är Elisabeth Ohlson Wallins bilder förvånansvärt lågmälda.

Men hustruns ansiktsfärg antog omedelbart en djupare nyans av ilska och hat mot religioner. Jag behöver en stunds längre ”betänketid” innan känslan kommer ikapp. Först betrakta och studera, fundera på bildkvalitet och komposition.

Efter en stund slogs jag av att bilderna talade förvånansvärt lite till mig. Varför? Kanske för att jag, med min bakgrund, inte känner mig utsatt, inte diskriminerad, inte kan språket. Det finns ingen kanal in i mina erfarenheter.

Så läste jag bildtexterna och insåg med stigande indignation att utställningen minst lika mycket som den är en vidräkning med religionernas homohat (HBTQ) skriker ut religionernas kvinnohat. Hur kan någon kvinna överhuvud taget bli troende, försvara sin tro och ägna någon som helst positiv tanke åt den här bibel-, koran- och torasörjan? Det är obegripligt hur halva+ mänskligheten låter sig förnedras, skyler över, förlåter, accepterar, tillåter, ger liv åt och lär upp både söner och döttrar samma eviga visa att söner är förmer, döttrar förmindre … Naturligtvis är det lika obegripligt att HBTQ-personer blir troende. Det är en gåta att ni inte förenar er i den gemensamma insikten att ni tillsammans utgör en kraft som skulle få vilken rabbin, patriark, påve, präst, prelat, pastor, prost, kaplan, fader, biskop, profet och allt vad de heter, på fall. Förför dom hela bunten!

Vi lämnade båda utställningen med ett berättigat hat mot religionerna, ett oresonligt avståndstagande från människofientliga påhitt i mellanöstern för några tusen år sedan. Vuxna människor, t o m kvinnor, refererar till guds utvalda folk, till kärleksbudskap, till ord som skulle vara guds, till mirakler som är vandringssägner långt äldre än hopkoket bibeln. Från en rationell utgångspunkt har religioner inget berättigande! Än mindre från en känslomässig! De var och är ett maktmedel.

Utställningen skapar ingen förståelse! Den bekräftade istället min egen begynnande oförståelse för det omänskliga förtryck som fortfarande fortgår i religioners namn.

Med någon timmes avstånd till utställningen gör sig andra tankar påminda; vi måste naturligtvis dras med eländet även i fortsättningen och vi måste skilja på sak och person och på positiva och negativa konsekvenser. Men det finns all anledning att upplysa de ”okunniga” och motarbeta effekterna av ett vapen värre än alla splitterbomber och landminor tillsammans! Varför ska vi icke-troende ha något som helst förbindligt överseende med fortsatt diskriminering av en majoritet av mänskligheten; ett ständigt brott mot FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna? Till skillnad mot bibeln vet vi i alla fall vem som har författat de senare.

Elisabeth har ställt de stora, berättigade frågorna på sin spets!

Kjell

__________________________________________

2010-11-04 (OBS! november)

”Antroposofi – en religiös/ockult rörelse med läror som kan ge upphov till maktmissbruk”

Religionspedagogiskt föredrag på 60 min. av Sigvard Svärd

Sigvard Svärd arbetade under åren 1977-1981 som pingstpastor i Järna, där antroposofernas nordiska centrum ligger, samt har skrivit två kritiska böcker om antroposofi utkomna -87 och -89. Förutom olika pastorsuppdrag, med bl.a. själavård på fängelser,  jobbar Sigvard idag heltid bland hemlösa i Göteborg.

Tid och plats som vanligt!

Välkomna
Humanisterna Väst

2010-10-07

Livets ursprung

Till oktobers månadsmöte välkomnar vi Fredrik Höök, professor i biologisk fysik vid Chalmers. Han ska berätta om den spännande fysiken bakom livets ursprung, d v s fysiken bakom evolutionen. Han brukar prata om det mest som ett väldigt spännande mysterium som återstår att lösa, aktuellt just nu eftersom ”lekmän” lätt kan förledas tro att Craig Venter närmar sig problemets lösning.

Tid och plats som vanligt!

Välkomna
Humanisterna Väst

2010-09-16

Mingelkväll torsdag den 16 september

De som är intresserad samlas på restaurang Othello runt 18-tiden. Adressen är Östra Hamngatan 5, Göteborg. Lätt att nå, parkering i Femman, spårvagnar i närheten.

Med vänlig hälsning
Humanisterna Väst

2010-09-23

Bokmässan äger rum den 23-26 sept >>>

2010-09-02

Politikerutfrågning

Humanisthösten börjar med politikerutfrågning. Samtliga riksdagspartier ställer upp och svarar på våra hjärtefrågor inför valet. Partierna representeras av Eva Selin Lindgren (C), Allan Stutzinsky (Fp), Per Landgren (Kd), Ulf Kamne (Mp), Cecilia Dahlman Eek (S) och Eva Olofsson (V). Moderator: Kjell Ericson. Vi ser fram emot just din fråga – mejla den gärna i förväg!

På samma ställe som vanligt!
VÄLKOMMEN!

2010-08-19

Inget mingel ikväll!

2010-08-05

OBS! Inget månadsmöte! Förmodligen har många fortfarande semester eller om det är gott väder föredrar att göra något utomhus. Du är istället välkommen på mötet den 2 september. Då grillar vi politiker inför valet!

2010-07-01

Picknick i Botaniska trädgården 1 juli

Juli månadsmöte avhålls traditionsenligt i Botaniska trädgården den 1 juli kl 17.00. Vi träffas innanför grindarna och letar sedan upp en lämplig gräsplätt för våra filtar och sittunderlag.

Till kaffet, salladen eller vad du nu tar med är diskussionen fri. Sedan avsätter vi en stund för en gemensam diskussion om förbundets interndemokrati. Senaste kongressen beslöt att en demokratigrupp skulle tillsättas. Hans Iwan Bratt är sammankallande och inbjuder ALLA medlemmar att komma med förslag till en breddad interndemokrati. Diskussionsledare: Kjell Ericson

Med vänlig hälsning
Humanisterna Väst

Vi hade, som framgår av fotot taget av Yoee, jättetur med vädret. Till medhavd picknick flöt diskussionen fritt, med bara lätt ledning, om bl a bilden av Humanisterna eftersom vi hade en gäst från Vetenskap & Folkbildning. Så småningom gled vi över till kvällens tema; interndemokrati.

Kjell Ericson


Anteckningar från demokratidiskussion 2010-07-01:

Vi behöver få med de medlemmar som inte har tillgång till internet och epost. Har Posten en tjänst för att skriva ut epost och leverera som brev?

Västs lokala möten: Det har kommit klagomål på att kvinnor inte så lätt får ordet och att de inte får tala till punkt.

Bör man uttala att ett .medlemsperspektiv. ska finnas med i styrelsearbetet? I värsta fall får en extra kongress utlysas för att ta upprätthålla medlemsdemokratin.

Västs lokala verksamhet: Medlems- eller torsdagsmöten skall inte i efterhand överpröva till exempel bokmässegruppens arbete. Kanske är detta en kommunikationsfråga på så sätt att man ska vara tydlig med att man inte efterlyser förslag utan presenterar ett resultat.

Brist i stadgarna: Under vilka omständigheter måste styrelsen rådfråga medlemmarna eller anordna en extra kongress.

Humanisterna har väldigt få representanter som ofta syns i media. Dessa personer får därigenom en för stor makt att styra vår framtoning och indirekt även vår verksamhet. På något sätt bör vi försöka få fram fler personer som kan och vill ställa upp i intervjuer och debatter.

Höll i pennan gjorde Björn Andersson.


2010-06-17

Mingelkväll torsdag

Denna gång har vi bestämt att träffas på Malaysia Saté Restaurant, Östra Hamngatan 19. Droppa in vid 18-tiden!

Välkomna att diskutera aktuella ämnen i lediga former över ett glas öl och/eller en bit mat.

Med vänlig hälsning
Humanisterna Väst

2010-06-03

Juni månadsmöte ägnar vi åt att slå ett slag för Humanisternas ceremonier. Vi informerar om och visar hur Barnvälkomnande, Humanistisk konfirmation, Vigslar och Begravningar kan gå till när de närmast berörda i stor utsträckning själva påverkar både innehåll och form. Av erfarenhet vet vi att det cirkulerar många frågor kring våra ceremonier, inte minst om man verkligen blir begravd ”på riktigt” om det inte sker i kyrkan? Vi lovar därför svara på alla tänkbara frågor!

Vi samlas klockan 18.30 på Vera Sandbergs allé 8 (rum Wasa C) på Chalmersområdet.

För den som vill vara miljömedveten: Med linjerna 7 och 10 kommer man till Kapellplatsen, som är närmaste hållplats och med linjerna 6, 8 och 13 till hållplatsen Chalmers, som är en liten bit bort. Man kan också åka stomlinje 16 från Eketrägatan, Lindholmen samt Nordstan och från andra ändan av stan – Fyrktorget, Marklandsgatan.

Tag med 20 kronor till fika!

VÄLKOMMEN!

2010-05-20

Mingelkväll på torsdag

Restaurant Othello på Östra Hamngatan 5, strax bredvid den asiatiska där vi har träffats ett par gånger. Testpatrullen rekommenderar Othello och säger: ”Ingen lyx men bra prisnivå, även pizzor runt en hundralapp. Hyfsat käk. Lätt att nå, parkering i Femman, spårvagnar närheten.” Framförallt har man ett bakre rum som rymmer många och är tyst och lugnt.

I dagens GP på sid 71 del 3 skriver Mattias Hagberg under rubriken Sluta blunda!:

… ”Föreställningen om människans exklusivitet är en av de farligaste föreställningarna i vår värld. Den riskerar att föra oss in i en ekologisk återvändsgränd.

Dessutom är den direkt felaktig. Det finns inga hierarkier i naturen. Ingen ordning. Detta är vardagskunskap för moderna biologer och andra naturvetare. Men inom politiken och i den offentliga debatten regerar fortfarande humanismen, föreställningen om att människan är alltings mått.” …

”Humanisterna [ingen referens till förbundet] drar efter andan. Är inte människans exklusivitet en förutsättning för vårt välstånd?

Svaret är tyvärr nej, Humanismen, föreställningen om människans särskilda position i skapelsen, förefaller leda åt rakt motsatt håll – mot vår egen undergång.

Vi måste våga inse att vi enbart är en integrerad del av allt liv på jorden och att våra samhällen måste ta sin utgångspunkt i den insikten.”

Är det fel på själva humanismen? Eller? Ska vi engagera oss i Djurens Rätt, i nykterhetsrörelsen, i HBT-rörelsen, i valdebatten? Kanske något att diskutera?

Intresserade samlas vid 18-tiden.

VÄLKOMNA!
Humanisterna Väst

2010-05-06

Månadsmöte med den kände språkprofessorn Lars-Gunnar Andersson, som också är en känd radioröst; ”spraket i P1”. Han kommer att berätta om hur svenska språket har påverkats av kristendomen sedan fornsvensk tid och vinklingar på detta.

Vi är mycket intresserade av språkets roll i det sekulära samhället kopplat till religion t ex olika uttryck som ”Herre Gud” eller ”Jössu namn”. Var kommer de ifrån? Hur vanliga är de? Är ordet konfirmation ett religiöst ord eller har det äldre anor?

En intressant föreläsning utlovas!

Prof Lars-Gunnar Andersson

Det blev en mycket intressant utblick över världens språklandskap. Bibeln finns översatt till långt över 6.000 olika språk. Och missionärer i tusental håller på även idag och översätter till språk som inte har något nedskrivet överhuvud taget. Det finns bara muntligt.

Svenska språket, det skriftliga, har formats efter Gustaf Vasas bibelöversättning. Den gången ställdes man t ex inför problemet om specifika företeelser i Bibeln kunde beskrivas med inhemska ord eller om man var tvungen att försvenska det utländska. Eftersom förebilden då var tyska påverkades vårt språk i den riktningen.

Intresserad och vetgirig storpublik

Lars-Gunnar fick många frågor och svarade efter bästa förmåga även om några frågor snarare var religionsvetenskapliga än språkvetenskapliga. ”… den Gud älskar lyckan får …” har två betydelser även för en språkvetare. Till radioprogrammet Språket i P1 har hittills inkommit 60.000 brev! På programmets hemsida hittar du förutom redan sända program också nyttiga länkar till intressanta och matnyttiga sajter för den språkintresserade.

Med vänlig hälsning
Humanisterna Väst

2010-04-08

Enligt plan så har vi våra månadsmöten den första torsdagen i varje månad. Men eftersom det är skärtorsdag den 1 april så har vi flyttat mötet en vecka.

Nästa möte med Humanisterna Väst är torsdag den 8 april.

Marie Rådbo, välkänd astronom från TV, pratar över ämnet ”Ögon känsliga för stjärnor”. Innehåll: ” Vad ser vi när vi blickar upp mot stjärnhimlen? Och vad betyder universum för den moderna människan?”

Vi samlas som vanligt klockan 18.30 på Vera Sandbergs allé 8 (rum Wasa C) på Chalmersområdet.

För den som vill vara miljömedveten: Med linjerna 7 och 10 kommer man till Kapellplatsen, som är närmaste hållplats och med linjerna 6, 8 och 13 till hållplatsen Chalmers, som är en liten bit bort. Man kan också åka stomlinje 16 från Eketrägatan, Lindholmen samt Nordstan och från andra ändan av stan – Fyrktorget, Marklandsgatan.

Mötet därefter blir den 6 maj

Då kommer språkprofessorn Lars-Gunnar Andersson, som också är en känd radioröst.

Intressanta föreläsningar utlovas!

Tag med 20 kronor till fika!

Välkommen

Med vänlig hälsning
Humanisterna Väst

Rapport från Human-Etisk Forbund i Østfolds årsmöte

Vid Humanisterna Västs årsmöte i mars, deltog tre representanter från vår systeravdelning i det norska förbundet. Nu kvitterades denna förmån då Väst sände två motsvarande representanter till våra norska vänner. Østfold Fylkeslag är ett distrikt och består i sin tur av fem lokalavdelningar. Distriktet består totalt av 3.400 medlemmar, alltså i runda tal fem gånger mer än vad vi i Väst har. Då är ändå Østfold ett geografiskt mindre område än vad Väst innefattar. Østfold består av bl.a. städerna Moss, Fredrikstad, Sarpsborg och Halden. Med andra ord, grannstäder till vårt område norra Bohuslän.

Norge på riksplanet har 76.500 medlemmar, vi i Sverige har ungefär 5.500 medlemmar.

Det är naturligtvis påfallande likartade rutiner mellan årsmöten i norska och svenska lokalavdelningar. Av verksamhetsberättelsen framgick dock att vi i Väst faktiskt är betydligt mer frekventa med våra regelbundna medlemsmöten – i form av föredrag och liknande – men också våra restaurangträffar. Ett undantag är Sarpsborg, som märkligt nog har samma rutin som oss; första torsdagen varje månad, medlemsmöte med föredrag.

Det är ganska tydligt att våra norska vänner i sin verksamhet har en starkare prägel på ceremonier, av hävd är samhällsdebatten i Norge inte särskilt tydlig i förhållande till den styrka man ändå besitter. Distriktet har naturligtvis en hemsida men också ett regelbundet nyhetsblad. Andra aktiviteter är etikseminarier och kursledarkurser. De senare för att stödja ceremoniarbetet. Ceremonier och konfirmationer tar stor del av verksamheten. Man har samma fyra huvudnummer som även vi i Sverige ägnar oss åt; navnefest, konfirmasjon, vigsel och gravferd – alla begreppen kopplas inledande till  ”Humanistisk …”.

Cirka 125 namnfester, 500 konfirmationer, 25 vigslar och 35 begravningar har man genomfört 2009 i Østfold Fylkeslags distrikt .

Vi svenskar mottogs med värme och intresse, vi fick berätta om vår verksamhet, den nuvarande såväl som historiken. I samband med nämnandet av vår biståndsverksamhet med Oum El Banine, framförde vi ett förslag om att vi kanske kan idka ett samarbete framöver. Likaså i vårt deltagande vid bokmässan, där kan också ett norskt deltagande i någon form bör kunna vara aktuellt.

Väl hemkomna från mötet, som hölls i ett kulturhus i Moss, kände vi oss mycket nöjda med att ha fått möta genuint goda kamrater från vårt grannland. Generöst var också det dignande smörgåsbordet som alla bjöds på, lite grann kunde det få  symbolisera skillnaden i ekonomiska resurser mellan Norge och Sverige. En extra krydda var ett spännande föredrag av prof. Matthias Kaiser; ”Forskningsetik i ett historiskt ljus”.

Vi hoppas på en regelbunden och givande framtida kontakt.

Representerande Humanisterna Väst
Kent Börjesson och Gunnar Lundh

Bildbevis:

2010-03-18

Mingelkväll torsdag den 18 mars

Denna gång har vi bestämt att träffas på Malaysia Saté Restaurant, Östra Hamngatan 19.

Droppa in vid 18-tiden!

Välkomna att diskutera aktuella ämnen i lediga former över ett glas öl och/eller en bit mat.

Med vänlig hälsning

Humanisterna Väst


2010-03-04

Aktualiteter i vardagen bjuder på hett stoff för intensiva debatter. Kvällens
möte ägnas därför åt diskussioner kring

Samtalsledare:

Välkommen att delta i eller lyssna till humanistiska gruppdiskussioner och
mingla med en kopp kaffe!

2010-02-18

ÅRSMÖTE MED NORSKT INSLAG

Vi får besök av vår närmaste norska lokalavdelning Human-Etisk Forbund i Østfold.
Tre representanter kommer att delta som åhörare i vårt årsmöte samt informera
oss om den norska verksamheten, främst i sitt eget distrikt.

Det faktum att det norska förbundet är mer än tio gånger större än det svenska,
faktiskt per capita det största humanistiska förbundet i världen, utgör naturligtvis
en källa till undran. Här finns möjlighet till god information och frågestund.

Årsmötet avhålls kl 18.30-21.00 i den vanliga lokalen på Chalmers! Förutom de
obligatoriska valen presenterar vi läget i förbundet och blickar fram emot kongressen
i april. Här har du som enskild medlem välkommen att påverka den större bilden!
Vi ser fram emot god uppslutning i demokratins namn.

(Kvällens pubafton är därför på förekommen anledning inställd. Vi ses igen den 18 mars
på Allegro!)

2010-03-03

Statsvetarna vid Göteborgs Universitet har bjudit in prof. Ola Sigurdson till ett av sina seminarier, närmare bestämt det som diskuterar politisk-filosofiska frågor. Jag är (vilande) doktorand och besöker ibland seminarierna, som är öppna för allmänheten. Jag tycker det vore suveränt bra om någon duktig argumentatör från Humanisterna kunde besöka seminariet i politisk teori 3 mars kl 13.15-15.00. Vidskepelsen växer, känns det som! Själv har jag alldeles för lite att sätta emot – bara stor förvåning och en massa ilska mot den religiösa idiotin.

Se vidare: http://www.pol.gu.se/Calendar.asp?CalendarId=326

Hälsningar
Inger Lindberg,
frilansande humanist

Anm.: Lena Andersson presenterar en motbild på Newsmill [Kjell E].

2010-02-05

Charles Darwin på Filmfestivalen – en reflektion snarare än en recension

Just nu går filmen ”Creation” på Filmfestivalen, en film om Charles Darwin. Vi var några humanister; Kjell Ericson, Olle Ranäng och undertecknad, som tog chansen att gå dit i sen timma och fick se en film med ett mästerligt foto. Och en ganska underhållande film – trots alla brister. Charles framställs som psykotisk, ser i syner och har stora problem med tillvaron. Det är allmänt bekant att han var sjuk men varför man fokuserar så på sjukdomen och framställer den så gravt psykologiskt präglad, är märkligt. Vid studier av litteratur om Darwin framstår han inte alls på detta sätt.

Man kunde använt mycket av denna energi på att i stället redovisa hans vardag. Mycket märklig är att man missar hans promenader på ”The Sandwalk”, gångstigen där han gick 2-3 gånger varje dag, där han fick utrymme att i lugn och ro fundera över sin teori. Den stigen torde vara mänsklighetens viktigaste gångväg!

Ett magplask är också att inte ens ta upp den berömda debatten i Oxford mellan biskop Wilberforce och Darwin store försvarare Huxley. Och en hel del annat som kunde gjorts bättre.

Man bör ha goda kunskaper i engelska eftersom filmen inte är textad.

Gunnar Lundh

2010-02-04

Vi fortsätter det nya året med ett möte torsdag den 4 februari.
Vi samlas klockan 18.30 på Vera Sandbergs allé 8 (rum Wasa C) på Chalmersområdet.
För den som vill vara miljömedveten: Med linjerna 7 och 10 kommer man till Kapellplatsen, som är närmaste hållplats och med linjerna 6, 8 och 13 till hållplatsen Chalmers, som är en liten bit bort. Man kan också åka stomlinje 16 från Eketrägatan, Lindholmen samt Nordstan och från andra ändan av stan – Fyrktorget, Marklandsgatan.
Kvällen ägnas åt diskussion med ett antal olika teman. Varje tema introduceras och sedan låter vi alla diskutera och ställa frågor. Målet är inte att komma fram till någon gemensam ståndpunkt utan snarare att vi skall kunna få ta del av olika vinklingar och åsikter. Förhoppningsvis så får vi nya insikter.
Följande teman kommer att introduceras:
Varför så få kvinnor? – ansvarig Gun Ulriksson
Undersökningar, bland andra den som presenterades på förra mötet, visar att kvinnor är mer troende än män. Gun Ulriksson från styrelsen Humanisterna Väst inleder och vi diskuterar frågan varför det är så och vad vi kan göra för att locka fler kvinnor till vårt förbund.
Är det acceptabelt att bära burka? – ansvarig Gunnar Lundh
Förbud mot heltäckande slöja på skolor, sjukhus, administrativa institutioner och allmänna transporter i Frankrike. Det föreslår den kommission som på tisdagen lade fram sin rapport om burka och heltäckande slöja till nationalförsamlingen.
I samtliga Göteborgs skolor finns det redan regler som förbjuder klädnaden inne i klassrummen. I övriga lokaler och korridorer på skolområdet är det dock tillåtet.
Är det rätt att som i Schweiz förbjuda minareter? – ansvarig Urban Jansson
En folkomröstning i Schweiz för kort tid sedan gav vid handen att majoriteten ville ha förbud för minareter. Vad tycker vi om det?
Om tiden räcker till kan ytterligare tema komma upp. T ex halalslakt är ett mycket aktuellt ämne.
Kvällens debatt fortsätter på >>>

2010-01-07

Gott Nytt År allesammans!

Vi startar det nya humaniståret med 2010 års första torsdagsmöte den 7 januari!

Vi samlas klockan 18.30 på Vera Sandbergs allé 8 (rum Wasa C) på Chalmersområdet.

För den som vill vara miljömedveten: Med linjerna 7 och 10 kommer man till Kapellplatsen, som är
närmaste hållplats och med linjerna 6, 8 och 13 till hållplatsen Chalmers, som är en liten bit bort.
Man kan också åka stomlinje 16 från Eketrägatan, Lindholmen samt Nordstan och från andra
ändan av stan – Fyrktorget, Marklandsgatan.

Urban kommer att presentera en opinionsundersökning, som gjordes förra året. Demoskop
kartlade Tro och andlighet i Sverige på uppdrag av Centrum för Samtidsanalys, som är en
ideell förening med religiösa förtecken. Vi får svar på hur stor del av befolkningen som tror
på Gud, är ateister och så vidare.

Det blir mycket statistik att ta till sig, men Urban lovar att förklara alla komplicerade samband.
Vi får även möjlighet att fundera och reflektera över varför resultatet ser ut som det gör.

Om Sven Olof Andersson hinner tillbaka från sin resa till Marocko kommer han att berätta om
vårt stöd till Oum el Banine.

Välkomna – medtag 20 kronor till fika!

2010-01-01

Vi ska välja ombud till förbundskongressen >>>

2009-12-17

OBS! MingelkvällAllegro; vi har många viktiga ämnen att diskutera inför nästa år,
inte minst inför vårens kongress. Därför kommer medlemmar ur både förbunds- och lokalstyrelsen
att mingla, stå till förfogande, diskutera aktuella humanistämnen och annat som har med
livet att göra. Välkommen till årets (00-talets) sista pubafton!

2009-12-03

Årets sista månadsmöte: Arbetslivskonsult Hans Lindgren, med stor erfarenhet av
förändringsarbete inom offentliga organisationer. Främst med inriktning på ledarskap.

Kvällens tema är: ”Maktstrukturer och demokrati i organisationer i ett föränderligt
perspektiv”.

Kvällens debatt: Hur kan vi dra nytta av föredragshållarens kunskaper i förändringsarbete
för att utveckla Humanisterna?

Hans Lindgren är verksam på Institutionen för arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet och
bl a författare till boken ”Mellanchef: ett komplext uppdrag”.

Tid och plats: 18.30 på Chalmers

________________________________________________________________________________

2009-11-19

OBS! Mingelkväll på Allegro från 18.00! Klicka på Allegro och dra i bilden med muspekaren!

2009-11-05

Vi har nöjet att ha psykolog Håkan Järvå som föredragshållare. Han kommer att prata om ämnet
Sektsjuka – Bakgrund, uppbrott, behandling.

Liten beskrivning av Håkan:

Håkan Järvå tillbringade 14 år inom scientologirörelsen innan han hoppade av. Efter den upplevelsen
utbildade han sig till psykolog och har nu under flera år arbetat med att hjälpa avhoppare från olika
totalitära organisationer tillbaka till ett värdigt liv. De erfarenheter han och andra terapeuter gjort har
nu mynnat ut i en antologi om ”sektsjuka” vilken är en genomgång av stora delar av den samlade
erfarenhet och forskning som finns kring den problematik som rör uppbrott från sekteristiska och
totalitära rörelser, både i Sverige och utomlands. Han ligger även i startgroparna med att starta
Sveriges första behandlingshem för sektavhoppare. Om detta och mycket mer kommer han att prata.

Tid och plats hittar du på >>>

2009-10-15

Mingelkväll på Allegro från 18.00!

2009-10-01

Kl 18.30 Professor Gunnar Bjursell gästföreläste. Som framgångsrik
forskare har Gunnar
>>>

________________________________________________________________________________
2009-09-03

Septembers torsdagsmöte: Christer Sturmark höll föredrag om det sekulära manifestet (DN DEBATT
på midsommarafton) samt myter och sanningar om Humanisterna. Christer debatterade också med
prästen Sara Blom; liberal teolog och teknologie doktor (fysik) som ändå tror på evigt liv. Sara har
debatterat lite här och var.

________________________________________________________________________________

2009-08-20

OBS! Mingelkväll

Mingelkvällarna var ett uppskattat inslag under våren. Därför fortsätter de även efter sommaruppehållet.
Vi träffas på restaurang Allegro (Götaplatsen i Göteborg) från klockan 18.

Nästa mingelkväll är den 17 sep. Samma plats och tid.

2009-08-10

Sommarveckan på Löftadalens folkhögskola i Åsa startar och pågår t o m fredag.

2009-08-06

Det är dags att starta upp höstens första ordinarie månadsmöte igen efter att vi i juli besökte Botaniska trädgården.

Vi samlas klockan 18.30 på Vera Sandbergs allé 8 (rum Wasa C) på Chalmersområdet före detta Vasa Sjukhus.

Björn Andersson kommer att inleda kvällen med att prata över ämnet ”Vad har evolutionen gjort för oss på sistone?”. I detta ingår bland annat att Björn kommer att prata om evolutionära algoritmer. Låt inte begreppet avskräcka! Han kommer bland annat att med hjälp av en enkel datorsimulering demonstrera vad det handlar om.

Efter kaffet kommer Gunnar Lundh att berätta om ett besök han gjort  i sommar på Down House där Charles Darwin skrev sina revolutionerande verk.

Avslutningsvis kommer Stephan Mangold att informera om genomförda konfirmationsläger under sommaren.

2009-07-02

Torsdagsmöte i Botaniska. Ett fantastiskt väder. Vi var tretton som mötte upp, Sune var värd, vi diskuterade ceremonier och officiantutbildning, kampanjen, lite om Sommarveckan och goda argument i debatten. Yngve hade med sig två Kristi korsblommor, som han av naturliga skäl ville bli av med. Det fördes inget protokoll.

botaniska-1 botaniska-2 botaniska-3

Foto: Yoee och Sune

2009-06-29

Semesteraktivitet: Hjärngympa! Det viktigaste du kan göra är något nytt, ständigt utsätta ”de grå” för nya utmaningar om du vill skjuta på åldrandet, glömskan och demensen. Gå in på följande länkar och tänk nytt och skriv ner dina tankar i kommentarsrutan:

Den 19 juni publicerades ett Humanistiskt manifest på DN.se OPINION >>>

Ett gäng ”intellektuella troende” går idag i svaromål mot det Humanistiska manifestet >>>

2009-06-22

Den här veckan äger Sommarveckan på Åsa folkhögskola rum. Kjell Ericson är kursledare, Ylva Eliasson håller i det praktiska och Patrik Lindenfors och Kaj Fölster är gästföreläsare.

2009-06-14

Igår morse somnade Pelle Palm in stilla och lugnt för gott. >>>

2009-06-13

Kolla in Christer i SVT:s morgonprogram!

2009-06-11

Under en koll inom området Götaplatsen-Korsvägen-Eklandagatan-Gibraltargatan-Aschebergsgatan-Sahlgrenska-Sisjön hittade jag fyra affischer:

chalmers korsvägen

landala_torg mossen

I Korsvägen finns det 10 hållplatskurer med 20 affischplatser. En av dom upptas av Humanisternas kampanj. På Landala torg sitter affischen på den ena sidan av en fristående tavla.

Att vi alls har en kampanj är ju fantastiskt och har lett till en febril bloggaktivitet, inslag i SVT och P1. Skall bli mycket spännande att se resultaten i form av medlemstillströmning och donationer.

Samtidigt kan man ju inte säga att stan är tapetserad med vår kampanj. Det är väl snarare så att den drunknar i mängden. Frågan blir istället vad en kampanj, som skall dominera stadsbilden, kostar? Ett svindlande perspektiv!

2009-06-07

Det mest aktuella näst Humanisternas kampanj idag är EU-valet!

Bild 3

Klicka på bilderna så kommer du till sajten där du kan orientera dig om kampanjen och testa ditt religiösa sinnelag, debattera och donera.

Inom de närmaste dygnen kommer stockholms-, göteborgs- och malmöregionenernas affischtavlor att prydas av:

På stan:                           I tunnelbanan:
Bild 5Bild 6

Ur kampanjschemat

Under veckan publiceras ett Humanistiskt manifest på DN Debatt undertecknat av PC Jersild, Björn Ulvæus, Hans Bergström, Eva Dahlgren, Christer Fuglesang, Stellan Skarsgård, Lena Andersson, Sven Hagströmer, Morgan Johansson, Christer Sturmark plus ytterligare några som hinner komma till …

Idag, den 7 juni/natten till den 8 juni, lanseras kampanjsajten (webbenkät, bli medlem, donera, debattera)

 • Mejl till alla medlemmar
 • Uppsättning av reklamskyltar
 • Affischering av lokalavdelningarna

I morgon, den 8 juni,

 • Pressmeddelande kl 08.00 till nyhetsmedia/journalister/opinionsbildare
 • Humanistiskt nyhetsbrev kl 08.00
 • Uppsättning i tunnelbanestationerna

Den 9/10 juni

 • Annons helsida i DN

Den 11 juni

 • DN Debatt: Humanistiskt manifest

___________________________________________________

2009-06-04: Torsdagsmöte

Värd: Olle Ranäng

Nya programpunkter
Dagens nyhet!: Information om kampanjen (ovan)
Sven Olof Andersson: Dagens avslöjande

Moderator: Kjell Ericson
Ämnet var Demokrati

Kjell: Kort information om kvällens ämne, sedan gruppdiskussioner kring utdelade frågor och avslutande debatt i plenum.

003

Är demokratin hotad? Av vad? Är demokrati ett kärnvärde för Humanisterna? Tar vi demokratin för given? Baserar vi (Humanisterna) våra kärnvärden på demokrati? Eller bär vi upp den? Vad är demokratirelativism (se senaste numret av HI)? Är EU demokratiskt? Vad är demokrati? Präglas vardagen av demokrati? Är ämnet demokrati för stort för att debatteras en torsdagskväll? Ungas och äldres syn på demokrati? Är demokrati den näst bästa formen? Finns det olika sorters demokrati? Vad vore bättre? Är religion och demokrati förenliga? Är ett sekulärt samhälle i en diktatur ok? Hur gammal är demokratin? Är det imperialism att sprida demokrati? Vad betyder demokrati för dig personligen? Kan t ex Kd på demokratisk väg avskaffa demokratin?

På AdLibris har vi Humanister bättre priser på ett antal utvald böcker. Där finns numera även Demokratins förfall av Lars A Boisen/Karl-Erik Norrman. Recenserad i senaste HI.

__________________________________________________________

2009-05-21

Succé med pubafton på kristihimmelsfärdsdag! Tolv lärjungar medlemmar och en blivande sökte sig till samvaron! Först en öl på verandan, Gunnar berättade om gamla tider, äldre nummer av Humanisten bytte ägare och sidan 16 i senaste numret av HumanistInfo blev ytterligare en gång kommenterat! Sedan förflyttning under tak, långbord och engagerad middagskonversation. Mycket trevligt!

004
Foto: Servitrisen med Gunnars kamera.

___________________________________________________

2009-05-09

Nya punkter på dagordning under kommande månadsmöten: Dagens avslöjande och Dagens nyhet (lämna gärna tips längst ner på sidan!).

Ett tips idag är George Carlin på Youtube. Måste ses om du inte redan har sett honom. Annars kan man skratta fler gånger åt kar’n (på engelska).

__________________________________________________________

2009-05-07

Publiken delades in i en grupp som förnekade gud och en som försvarade samt en åskådargrupp >>>

__________________________________________________________

Sommarveckorna 2009: Humanismen som livssyn

Sommarkursen här i Väst går av stapeln på Löftadalens folkhögskola i Åsa vecka 33 dvs den 10-14 augusti. En hel sommarvecka som vi uteslutande ägnar åt samtal diskussioner, debatter, föreläsningar och bildning om livets mest väsentliga idéer; existensens fundament, samt god mat, sång och musik  >>> (2009-05-07)

Systerkursen genomförs på Åsa folkhögskola i Sköldinge (mellan Katrineholm och Flen) vecka 26 dvs 22-26 juni. Båda kurserna presenteras på >>>

__________________________________________________________

2009-04-28
Existerar Gud? Humanisternas Christer Sturmark och teol dr Runar Eldebo, debatterade i Pingstkyrkan i Trollhättan tisdag 28 april kl 18.30 om gud finns.

Moderatorn Tommy Dahlman ställde frågor – oförberedda – och förhöll sig oväntat neutral.

Christer var polerad, distinkt och pedagogisk; rev ner applåder flera gånger, inte bara från de egna leden! Mycket bra!

Självklart finns inte gud i någon personifierad mening som lyssnar och har avsikter. Men om gud definieras som kärleken då är vi alla troende. Runar Eldebo gick som katten kring het gröt; ett mycket grötigt gudsbegrepp, vägrade ta avstånd från kristendomens homofobi och avslutade med att upphöja kristendomen till den objektivt sett bästa religionen; den enda intellektuellt hederliga! HUR INTELLEKTUELLT HEDERLIGT ÄR DET PÅSTÅENDET?

017
Foto: Gunnar Lundh

__________________________________________________________

Den 2 april höll Bengt Brülde, docent i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet, på vårt torsdagsmöte. Läs mer >>>

__________________________________________________________

Debatt om ateism på ABF, Restaurang Trappan

En välfylld tillställning, många kom inte in … >>>
__________________________________________________________

Livsåskådningsmässa i Götene

Bland diverse religiösa utövare var Urban och Kjell inbjudna att representera Humanisterna. Dagen arrangerades för andra året i rad. En tradition börjar ta form av och med niondeklassarna på Västerbyskolan under ledning av eldsjälen Staffan Berlin. Dragplåstret i år var Peter Wahlbeck >>>
__________________________________________________________

Pubpremiär!

Torsdagen den 19 mars ägde premiären rum för Västs pubkvällar på restaurang Allegro.

allegro_2 allegro_1allegro_3

Klicka på bilderna så blir de större.

Vi var ett 25-tal humanister som slöt upp på premiären. Några av oss åt god italiensk mat, andra nöjde sig med lika god dryck. Mycket diskussioner och bra stämning. Dom sista stannade till halvtiotiden. Nästa pubkväll blir torsdagen den 16 april, samma klockslag – 18.00. Men innan dess har vi månadsmöte den 2 april som vanligt.
_________________________________________________________

Knut Stahle

Ordförande Unga Humanister och Humanisternas egen revolutionär berättade på marsmötet om sin kamp mot överheten på Gotland >>> (2009-03-06)

Årsmötet 2009

Humanisterna Västs årsmöte avlöpte enligt ritningarna torsdagen den 19 februari 2009. Alldeles för få medlemmar förutom de närmast berörda slöt upp … referat och protokoll  >>>(2009-02-20)

Sverre Sjölander

Professor Sverre Sjölander föreläste under rubriken ”En Zoologs syn på världen”. Det handlade om den naturvetenskapliga världsbildens framväxt. Sverre är en underhållande och intressant föredragshållare utöver det vanliga >>>(2008-10-02)

Christian Munthe

En filosofs betraktelse över ämnet sekularisering på månadsmötet den 6 november 2008. Det är ingen entydig process om man tänker efter … >>>(2008-11-07)

Tro och vetande på Humanisten

Föreläsningsserien under rubriken Tro och vetande på Humanisten i Göteborg är slut. Sista delen den 14 dec med astronomiprof Bengt Gustafsson: Det var det jag trodde … Om ärlighet och självbedrägeri i vetenskap och tro. Christer Sturmark var först ut. Andre man var Ulf Jonsson, fil dr i religionsfilosofi, som pratade om den nya ateismen >>>. Tredje föreläsningen hölls av prof Dan Larhammar om alternativmedicin >>>. Den 30 nov lyssnade vi på historieprof Sven-Eric Liedman och  >>> (2008-11-30)

RTVD

Gunnar Hagberg, ordf i Rätten Till en Värdig Död (RTVD), höll ett inspirerande anförande om föreningens verksamhet och opinionen till ämnet i landet. Johan Holmdal, läkare, var inte så mycket emot utan propagerade för den religiösa aspekten på ämnet. >>> (2008-11-07)

Religionen – vår nya religion

Ur GP 2008-11-07: ”Tiden är förbi då ”Helgmålsbön” var det mest existentiella programmet i tv och Siewert Öholm den enda öppna kristna i offentligheten. Nu är det slöjor i tv-rutan och teologiska rum i radio – Gud tycks, precis som de troende alltid hävdat, finnas överallt.” Läs vidare >>> (2008-11-07)

Boktips

Inspiration hittar du alltid i biblioteket.

Alternativmedicin!!!

Tredje föredraget i serien Tro och vetande på Humanisten: Dan Larhammar >>>
Nyhet på P1 den 10 september 2008 om en ny bok: ”Alternativmedicin ofta verkningslös”. Branschen lever på att skolmedicinen lider av långa köer och brist på empati i kombination med populärpressens känslosamma artiklar och kändisar som ställer upp. DN fyller på under rubriken ”Alternativmedicin mest bluff”.  Ytterligare en artikel i SvD Nålarnas effekt är nära noll. Och en till i DN: Upp till bevis, antroposofer. Kommentera gärna på >>> (2008-11-16)

I skolan

Rapporter om äventyr i skolans värld. >>> (2008-11-13)

Bokmässan

Årets Bok & Biblioteksmässa lägger vi bakom oss och ser fram emot nästa års! >>> (2008-10-01)

Sommarkursen 2008

Årets andra sommarkurs gick av stapeln på Löftadalens folkhögskola i Åsa. Med fri havsutsikt i kurslokalen  >>> (2008-08-16)

Sveriges Radio P1

Filosofiska rummet På söndagar kl 17.00, repris fredagar 21.03

Om kvinnan i filosofin

Är filosofi ett mansyrke? Den franska filosofen och författaren Simone de Beauvoir har sagt att filosofin bara inkluderar hälften av världens tänkare, det vill säga männen … (2008-11-06)

Människor och tro P1 fredagar kl 14.03, repris lör. 17.00 …

(2008-09-26)

Unga Humanister

UngHumanisterna i väst är verkligen på gång och David Fridner entusiasmerar ungdomar. En blogg: Unga Humanister, Unga Humanister på Humanisternas hemsida (2008-08-15)

Elva guds bud …

med kommentarer >>> (2008-08-15)

Betraktelser

Ett, oftast religiöst, påstående och en humanistisk reflektion >>> (2008-08-15)

Annonser

5 tankar om “Aktuellt

 1. Finns det någon i Göteborgstrakten som är intresserad av att delta i en SVT-Debatt om skolavslutningar i kyrkan? På torsdag är det dags. Ring SVT:s Patrik på 031-837179 om ni vill vara med som publik i studion. Jag kommer att delta som debattör.

 2. Ber om ursäkta för att mitt svar till Kjell avseende månadsmöte kom in på denna sidan av misstag, kanske webbmästare kan rätta till det.
  Itrige

 3. Tack för ditt svar Kjell
  Denna sidan tack och lov fungerar bra.

  Måste besvära med nästa fråga:
  Är Webbforum öppet för alla? Jag skrev mig in förra månaden, som ny medlem betalade jag medlemsavgift i förening först ny i juli.
  Tyvärr kan jag inte läsa de eventuella foruminlägg, så jag misstänker att forum inte är aktiv eller ej öppet för alla. Därför har velat avregistrera mig men hittar inte funktionen till det.
  Hälsningar
  Itrige

  För övrig följer jag med intresse http://groups.yahoo.com/group/hefdeb

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s