Humanister är för

Här presenterar vi positiva pusselbitar. Någon kanske passar i ditt livspussel. De är i hög grad personliga tolkningar i Väst och representerar inte nödvändigtvis förbundets officiella hållning i alla detaljer.

Förnuft och kunskap

3. Vi är för förnuftet som ciceron på vägen mot sanningen! Till skillnad mot fiktion och illusion.

9. Vi är för vetenskapen som metod att successivt närma sig sanningen. Som metod är den överlägsen alla andra verklighetstolkningar. Vi är för vetenskapens välsignelser (men mot missbruket).

17. Vi är för alla barns rätt att gå i en öppen skola som baserar verksamheten på den i demokratisk ordning (riksdagen) beslutade läroplanen.

18. Vi är för ett öppet samhälle där kritiskt tänkande hyllas och debatt applåderas, där utvecklingen baseras på ständigt nya rön till skillnad mot stela dogmer och eviga sanningar.

20. Vi är för naturliga förklaringar av det till synes gåtfulla, t ex fotosyntesen och bins kommunikation.

21. Vi är för den evolutionära förklaringen till livets utveckling och arternas uppkomst. En verklighetsuppfattning som ligger nära den objektiva verkligheten har i sig ett större överlevnadsvärde än andra uppfattningar. 

29. Vi är för en fri och oberoende forskning

30. Vi är för att befria människan från kunskaps- och livsfientliga föreställningar. Nya perspektiv och ny kunskap inspirerar varandra, leder till större engagemang och ansvarstagande inte bara för ditt eget liv utan också för medmänniskornas liv och miljön i vidaste bemärkelse. 

31. Vi är för obegränsad kunskap om ALLT! Inklusive kunskapsfientliga dogmer.
 

Etik och lycka

2. Vi är för empati och medkänsla. Omtanke om allt liv!

8. Vi är för grundläggande materiellt välstånd överallt på jorden.

10. Vi är för de mänskliga rättigheterna; allas lika värde och anständiga relationer människor emellan! Artikel 1: Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. Hela artikeln.

14. Vi är för den etik och poltik som leder till mänsklig lycka och välfärd.

25. Vi är för civiläktenskap som bör omfatta alla oavsett kön.

27. Vi är för fria aborter inom ramen för svensk lagstiftning och kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp.

32. Vi är för organdonation; gör mot andra …
 

Frihet och lycka

1. Vi är för allas rätt att tro på precis vad som helst! Så länge det inte går ut över någon annan.

5. Vi är för varje individs rätt att själv ta ansvar för och skapa mening i sitt liv.

6. Vi är för allas rätt att formulera sin egen livsåskådning.

16. Vi är för våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter samt ratificerade konventioner.

26. Vi är för individens rätt att själv bestämma över sitt eget liv inklusive döden.
 

Demokratiskt, sekulärt och jämlikt samhälle

4. Vi är för öppen debatt som grund för konfliktlösning och demokrati.

7. Vi är för profana ceremonier för att markera övergångar i livet.

12. Vi är för demokrati – ”den hittills bästa formen tills vi hittar en bättre” – som erbjuder alla en ansvarsfull frihet och individens ”befrielse”!

13. Vi är för det sekulära samhället där stat och religion är skilda åt; den enda ordningen som kan garantera sann religionsfrihet och verklig mångfald. 

15. Vi är för politiska beslut som baseras på den bästa möjliga bedömningen av dess konsekvenser.
 

Livsglädje och kreativitet

11. Vi är för livet före döden! det vill säga allt det fantastiska vi faktiskt känner till om människans förutsättningar att leva här och nu!

19. Vi är för ofiltrerade upplevelser av naturens prakt och hemligheter.

22. Vi är för andliga, eller om du så vill, sinnliga upplevelser! Av t ex naturen, konst och kultur.

23. Vi är för konstnärliga och andra försök till tolkning av livserfarenheter.

24. Vi är för det enda men sagolika liv som är oss givet! Alla är vi resultatet av slump, arv och miljö. 

28. Vi är för den verklighet vi upplever med våra sinnen; basen för forskning och samhällsbygge.
 

I radions Sommar i P1 presenterades följande bild av varje människas lott i tillvaron:

Alla föds med en ”odlingslott” och en ”påse frön”. Markbitarna är olika stora, en del ligger i norrsluttning, en del består av mylla, andra av lera och några gränsar till ett vattendrag. Ödets lotter faller olika. Fröpåsarna är också olika, både till storlek och innehåll. Inget är rättvist! Grejen är vad varje människa gör med sin tilldelning. Några sår, rensar och skördar. Andra orkar inte och skyller på orättvisan. På deras lotter växer det snart ogräs. De flitiga och lyckosamma säljer delar av sin skörd på marknaden och investerar i utvidgning av lotten.

Det är på vilket sätt jag tar ansvar för min tilldelning som räknas!

Annons

11 tankar om “Humanister är för

 1. Pingback: Debatt på Kyrkpressen | HumTank

 2. Tillfredsställande att du tycker sammanställningen är läsvärd, t o m mycket!

  Men angående din invändning vill jag påpeka att formuleringen inte är ett utryck för Humanisternas uppfattning utan sommarpratarens i P1. Jag har dessutom tolkat hans ord så att det inte finns någon rättvisa och alltså heller ingen orättvisa i tillvaron. I synnerhet inte i naturen. Därför är det – tyvärr om man så vill – vars och ens ansvar att ta vara på sin lott hur den än ser ut. Är den för jäklig har vi byggt ett politiskt system som kompenserar för ”orättvisan”.

 3. Mycket läsvärd sammanställning, med ett undantag.
  Sista stycket, meningen: Andra orkar inte och skyller på orättvisan.
  … och skyller på orättvisan (liktydigt med ”skyller ifrån sig”) – cyniskt och kategoriskt synsätt, ovärdig en humanist. Det är själva orättvisans natur/kännetecken att somliga inte orkar, jmf det naturliga urvalet. Orättvisans ”lagbundna” offer skyller inte ifrån sig, de är offer rätt och slätt.

 4. Hej Stefan! Du nämner sommarveckorna och undrar vad som hände med dem. Jo, sedan 2000 har en sommarvecka (ett slags grundkurs i humanism) gått av stapeln på Åsa folkhögskola i Sörmland 5 gånger och på Löftadalens fhsk i Halland i fjol sommar; både Åsa och Löftadalen kommer igen i år – se senaste nummer av HumanistInfo! Veckorna har samlat drygt 20 deltagare som under internatsformer fått rika tillfällen att umgås och diskutera livets väsentligheter. Vi ser fram emot din anmälan!

  Pelle P, ansvarig för årets Åsa-vecka

 5. I HumanistiInfo 4/1 tar Redaktören upp frågan om vad Humanisterna är FÖR och svaret finns alltså på den här sidan eller….
  Jag tillhör en av de där nya, och potentiellt kortvariga, medlemmarna och den här listan ändrar inte så mycket.
  Listan och de aktiviteter jag hittills sett får mig tyvärr att tänka på ”Miss Universum tävling”. Alla tävlande vill ha ”fred på jorden” men framför allt vill de bli vackrast i världen.

  32 utmärkta paragrafer och föreningen står och stampar på ettan? Ni vet den där om ” §1. Vi är för allas rätt att tro på precis vad som helst!” Fast, sittandes i Sverige så är det ju en bekväm historia att diskutera om i oändlighet.

  Själv gick jag med i föreningen eftersom jag trodde att Ceremoniboken var början på ett kreativt arbete med mål att visa en bättre väg snarare än att kasta småsten på kyrkfönster.
  Varför inte fortsätta och i akt och mening skapa ett bra alternativ till de religiösa ceremonier som ni så otroligt tydligt tar avstånd från? Har faktiskt försökt få med föreningen på att stödja en sådan plats men nu får jag nog hjälp av den lokala Hembygdsföreningen istället. Snittålder ca 64 men de vet skillnaden mellan snack och aktion!
  Och dessutom, varför lägger ni inte ut boken på nätet? Den har ju betalt sig flera gånger om! Eller är ”mammon” en undantagen religion?

  Tittar man bland § så finns det ju flera som borde ha lett till lite aktiviteter.
  Hur blir det t.ex. med §12? Vi är för demokrati – ”den hittills bästa formen tills vi hittar en bättre” Bra §! Vart har Ni letat? Vad har ni hittat hittills?
  ”Humanism” har antagligen olika problem i olika länder. I Iran och Afganistan handlar det om religion men här borde vi väl snarare titta på”hur humanitärt är ett demokratiskt land”.

  Flera av §:erna och Björns text antyder att Humanisterna har åsikter om det här med fattig och rik. Är det ”humant” att folk är arbetslösa eller är det en förutsättning för det ekonomisystem som just faller samman? Är det bra att ALLT mäts i pengar? ”Fri tandvård” börjar ju likna ”Free to download”.

  Eller krig och fred? Hittar faktiskt ingen § som berör detta men, även om jag aldrig upplevt krig, så misstänker jag att det är tämligen ”ohumant”. Era sommarläger var nog det första jag hörde talas om. Vad hände med dem? Ett par ”humanitära” religions/politiskt fria ”konfirmationsläger” (ursäkta namnet men ni förstår nog vad jag menar) med barn från krigande länder skulle jag gärna stödja.
  Världen väntar på att någon organisation skall våga ställa någon i mellanöstern inför rätta. Vågar humanisterna uttala sig?

  Nå, fattar Ni vad jag menar? Frågan är snarare ”Vad vill Humanisterna åstadkomma”?

  Stefan Aurusell, 073 985 4909
  tf Riksmarskalk i Kungariket Kungsör

 6. Pers kommentar rimmar ju väl med ”gör mot andra …”.
  Men om jag minns rätt – läste Bröderna Lejonhjärta som följetong i Vi tidigt 70-tal – så är Nangijala ett uttryck för Astrids tro på ett liv efter detta. Och det vänder jag mig emot som Humanist.

  Kjell

 7. Den som fått en fyllig fröpåse och en bra jordlott kan, ja bör, dela med sig till den som inte haft samma ”tur”. Den vill visa sin humanism i handling bör nog göra så.
  Astrid Lindgren ger en bra bild av den sanna humanisten i sin bok om Bröderna Lejonhjärta, där bröderna i Nangijala jagas av fientliga, onda ryttare och då gömmer sig i ett stort träd som sträcker sina grenar ut över en strid flod. De onda ryttarna kommer ner till stranden och vattnar sina hästar varvid en av dem faller i vattnet och driver ner mot en säker död i vattenfallet nedströms. När han passerar under trädet där bröderna gömmer sig, sträcker sig storebror Jonatan ner och drar upp fienden i säkerhet i trädet.
  – Varför gjorde du så? Nu har dom ju upptäckt oss, säger lillebror Karl.
  – Vissa saker måste man göra om man vill kalla sig människa, svarar Johatan.
  Just så är det: Vissa saker måste man göra om man vill kalla sig människa – och humanist – t.ex dela med sig av sin rika fröpåse.

 8. Även jag tycker att vi inte skall vara för religionsfriheten som separat frihet. Den inryms ju i de andra friheterna. Dessvärre utnyttjas religionsfriheten i strid mot övriga lagar, vilka i och för sig har företräde. Men det komplicerar i onödan med en separat religionsfrihet.

 9. Till Leif: Nu hr vi ju en grundlagsskyddad religionsfrihet oavsett vad vi tycker om den. Jag uppfattar att vi är för den friheten båda vägar.

  Till Björn: Ja, jag upplever det som ett trauma. Finanskrisen är ju ett utmärkt exempel. Som Humanister är vi för människans frihet men mot friheter som går ut över andra. Dels har vi vänsterns resp högerns definition av frihet och dels har vi Humanisternas hjälplösa (opolitiska) ståndpunkt mitt emellan. Dagens situation är ju lååååångt från idealet. Men idealet, eller idealen, är ju oförenliga storheter. Därför har vi det politiska systemet.

  Jag förordar självklart en relativt stark reglering av den fria marknaden som gång efter annan bevisar att den inte klarar av sin uppgift. Vad förordar du?

 10. Bra o kloka synpunkter ovan men jag tycker inte det skall stå att vi är för religionsfrihet. Bör utgå eftersom hävdande av religionsfrihet riskerar leda till inskränkningar av de andra grundlagsskyddade rättigheterna.

 11. Det sista stycket beskriver ett av mänsklighetens största problem. Visst, det är en bra beskrivning av hur världen ser ut. Men det är knappast ett ideal.

  ”Odlingslotterna” och ”fröpåsarna” är så ojämlikt fördelade att en stor del av världens människor förslösar sina liv i fattigdom. På så sätt går vi miste om otaliga intelligenta och kreativa människor som annars skulle kunna hjälpa till med att föra mänskligheten framåt.

  ”Inget är rättvist” är en sanning som gör att det för de flesta av oss är viktigare att berika sig själv än att bidra till verkliga framsteg. Vissa är idealister när de är unga, innan de inser att vuxenlivet i vårt samhälle kräver mycket pengar. Några blir idealister på äldre dar, när de har skaffat så mycket tillgångar att deras tillvaro är tryggad livet ut. De flesta av de yrkesaktiva är upptagna med att skörda så mycket som möjligt för att kunna sälja på marknaden och lägga ytterligare mark under sig.

  Det är därför man hellre tar fram ännu ett bantningspiller än försöker utrota någon av de sjukdomar som dödar människor i fattiga länder. Det är därför man hellre jobbar på reklambyrå än skapar konst och litteratur. Det är mer lönande, att tjata hål i huvudet på konsumenterna för att lura i dem att en dålig vara är bättre än den de brukar köpa, än det är att skapa något som roar och berör dem och får dem att tänka och kanske gör dem till bättre människor.

  Vi lever i ett samhälle som slösar bort de allra flesta människoliv. För en humanist måste detta vara ett trauma. Det är möjligt att vi inte har kommit på något bättre sätt att organisera oss, men det är definitivt inte samma sak som att det inte finns bättre sätt. Att hylla dagens system som ett ideal är ett stort misstag.

  Jag tror att människor i framtiden (om mänskligheten lyckas överleva den destruktiva fas vi befinner oss i just nu) kommer att se denna tid som ungefär lika mörk som vi ser medeltiden, då ju den kristna kyrkan hejdade i stort sett all vetenskaplig utveckling.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s